Solpaneler på Missionskyrkans tak

Missionskyrkan sätter upp solpaneler på kyrkans tak.

Det kommer att ge  mer miljövänlig elenergi till kyrkan. 300 sol­paneler kommer att ge  ungefär 70 000 kWh per år vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all el kyrkan förbrukar. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska belast­ningen på klimatet.

Vi beräknar att satsningen kostar ungefär en miljon kronor.

Panelerna beräknas vara på plats före midsommar.

För att finansiera satsningen samlar vi in pengar genom att sälja gåvobevis på sol-paneler och solceller. En panel kostar 2000 kronor, en solcell 35 kronor, eller 3 solceller 100 kronor. Man kan köpa dessa i vårt kafé. Man kan också ge en gåva till projektet på valfritt belopp via vårt Swish-nummer
123 590 89 26 eller till vårt bankgiro, 802-2253 ange då “sol” i ändamålstexten.
Vi hoppas kunna samla in till hälften av kostnaden.

Missionskyrkan har redan solpaneler på Fritidsgården Eneby och andelar i en vindkraftpark som för att täcka elkostnader för församlingens kyrka i Flottsund.