Stöd kyrkans verksamhet

Uppsala Missionskyrka vill med insamlade medel och med frivilliga arbetsinsatser göra det möjligt för så många som möjligt i Uppsala att få del av det som händer i Missionskyrkan.

För en del handlar det om att ta del av kyrkans kulturutbud, andra vill stödja kyrkans sociala/diakonala arbete. För en del är gudstjänster och andakter en viktig del av livet, andra uppskattar särskilt att kyrkan arbetar med barn och unga.

Du kan stödja verksamheten på olika sätt. Ekonomiskt, läs mer här nedan, som volontär klicka på denna länk

Kyrkoavgiften

Det enklaste sättet är att ansluta din kyrkoavgift till Equmeniakyrkan (vårt kyrkosamfund). Den dras direkt på skatten. Av den avgiften så tillfaller 68 procent direkt till Uppsala Missionskyrka, 19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att ansluta din kyrkoavgift till Uppsala Missionskyrka. Om detta är den kyrka som du känner är din, kanske den plats som du och dina nära tänker att den är platsen för dop, vigsel, eller begravning då kan kyrkoavgiften vara ett naturligt sätt för ditt stöd. Om du redan betalar kyrkoavgift till Svenska Kyrkan och vill stå kvar kan du göra som många andra gör betala dubbla avgifter.

Klicka på länk här till Equmeniakyrkan, där du får mer information om kyrkoavgiften och möjlighet att ansluta dig till kyrkoavgiften

Grundslanten

Regelbundna gåvor är mycket viktiga för en stabil ekonomi som gör att kyrkans styrelse vågar fatta modiga beslut. Vi har investerat i solpaneler på taket. Vi har en kyrka i Flottsund som är en underutnyttjad resurs, vad skulle vi inte kunna göra med större ekonomiska resurser! Grundslanten kallar vi månatlig insättningar på kyrkans konto.

Kulturslanten

Ibland är det inträde, någon gång kollekt, men mest är det gratis att ta del av kyrkans kulturutbud. Men det är inte gratis att genomföra. Du kan om du vill med en månatlig insättning på 50, 100, 150 kr stödja specifikt kyrkans kulturarbete. Notera på din första överföring ”Kulturslanten”

Socialt/diakonalt och arbete med barn och unga.

På samma sätt som med Grund- och kulturslanten kan du göra månatliga insättningar till specificerande ändamål. Notera på insättningen vad du önskar, skriv diakoni eller barn.

Självklart är varje gåva, välkommen, oavsett när den kommer och hur den kommer. På våra gudstjänster kan du lägga i kollekt, vi har också swish.

Uppsala Missionskyrka är en del av den världsvida kyrkan, med en uppgift att finnas till, inte för sin egen skull utan för var och en som behöver kyrkan. Uppsala Missionskyrka är också en del av det civilsamhälle som är en viktig bas och en grundton i vårt svenska samhälle, ett sätt för oss medborgare att ta ansvar för varandra.

Har du frågor, hör av dig till pastor Torbjörn, diakon Eva eller intendent Ann-Louice. Kontaktuppgifter finner du på hemsidan på denna länk.

Swish församlingen verksamhet 123 079 28 95

Swish Missionskyrkans kulturverksamhet 123 669 41 03 

Barn och ungdomsarbete Plusgiro 11 93 03 – 6

Bankgiro kyrkans verksamhet 802-2253