Studier & Kultur

facetter 2Vill du samtala om livets stora och små frågor, som de speglas i film, skönlitteratur, teater och teologi? Är frågor om samhällsengagemang och internationell solidaritet viktiga för dig? Då har du mycket att hämta i Missionskyrkans aktiviteter, såväl i gudstjänster som i speciella program.

Surfa runt på hemsidan och/eller skaffa dig programskriften Peppar&Salt. Den kan hämtas i kyrkan.

Stöd Missionskyrkans kulturverksamhet!