AGENDA 2030

AGENDA 2030:

17 globala mål för hållbar utveckling

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringen
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Hela serien 200:-; enstaka samling 40:-

 

1. De rikas gemenskap

To 18 jan 19.00 i Missionskyrkan

1% äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Hur kan det komma sig? Universitetslektor Petter Sandgren har studerat internatskolorna, där många barn till samhällets ekonomiska elit. Skapas där ett strategiskt och livslångt nätverk av vikt för fortsatta ekonomiska framgångar? Finns det andra orsaker till den ojämlika fördelningen

av samhällets resurser? (mål 1)

 

2. Försoning som politik

To 25 jan 19.00 i Missionskyrkan

Hur blir fredsavtal stabila, när parterna länge bekämpat varandra med lidande, hat och död som följd?

Professor Kjell-Åke Nordqvist är forskare med fred och mänskliga rättigheter på sin repertoar. Han har även praktiska erfarenheter av medlingsinsatser i bl a Östtimor och Colombia och presenterar sina slutsatser om vad som behövs för en ”politisk försoning” i syfte att bygga fred och rättvisa. (mål 16)

 

3. Ingen fattigdom 2030
– bara en dröm?

To 8 feb 19.00 i Missionskyrkan

Enligt millenniemålen skulle antalet fattiga halveras fram till år 2000, och målet nåddes! Nu har ribban höjts till ingen fattigdom. Fantastiskt! Eller är det bara vackra men tomma ord i globaliseringens tid?

Daniel Suhonen, känd debattör och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, diskuterar vad som behöver göras för att målet ska kunna förverkligas. (mål 1)

 

4. Vad gör vi med mångfalden, kamrater?

To 15 feb 19.00 i Missionskyrkan

Biologisk mångfald och ekosystem dyker som begrepp upp överallt idag, nästan som en religion, men vad är det? Hur skall vi kunna gynna mångfalden. Vad tycker flertalet om att ha runt husen där de bor: dammar, död ved eller ängsmark?

Mattias Iwarsson, entusiastisk folkbildare och mångsidig biolog med allt från afrikanska medicinalväxter till svenska äppelsorter. (mål 15)

 

5. Orsaker till fred

To 22 feb 19.00 i Missionskyrkan

De flesta av världens väpnade konflikter de senaste decennierna har ägt rum i Afrika. Dock finns det en fredens zon: Botswana, Malawi och Zambia, trots att de omges av sju länder, som präglats av många konflikter.

Johan Brosché är något så ovanligt som en fredsforskare, som forskar om varför det är fred; de flesta forskar om krigets orsaker. Om det går att frilägga fredens orsaker, ökar också chansen att förhindra nya väpnade konflikter. (mål 16)

 

6. Inget rum i härbärget?

To 1 mars 19.00 i Missionskyrkan

De ensamkommande afghanska flyktingpojkarna och vår behandling av dem handlar inte bara om våra personliga attityder utan utmanar oss även politiskt. Vilka värderingar styr de politiska besluten? Är vi tillbaka i 1939, då studentkåren i Uppsala på det beryktade Bollhusmötet vände sig mot att tio judiska läkare i Tyskland skulle komma till Sverige?

Pastor Yvonne Göransson har för Equmeniakyrkans räkning arbetat med att stödja dem som engagerat sig i flyktingmottagandet. (mål 16)

 

7. Den dolda sanningen om Kongo?

To 8 mars 19.00 i Missionskyrkan

Mediernas rapportering om utvecklingen i de två Kongostaterna är återhållen, för att inte säga mycket mager. En och annan notis om en president, som vägrar att avgå. Föga mer. Det enda som bryter nyhetstorkan är rapporter om att polisen visar sin inkompetens eller sitt beordrade ointresse av mordet på FN-svenskan. Det mindre Kongo finns inte i mediernas värld.

Missionären Bertil Åman, som i olika omgångar arbetat i området och kontinuerligt följer utvecklingen, har mycket att berätta. (mål 16)

 

8. Hållbar fred i Colombia?

To 15 mars 19.00 i Missionskyrkan

I somras lämnade Farcgerillan in sina sista vapen som en följd av fredsavtalet mellan den och regeringen, det som belönades med Nobels fredspris 2016. Dock finns det väpnade grupper både till höger och till vänster, som inte slutit fred. Kan det då bli en fred som håller?

Julia Qvist har arbetat i Colombia som fredsobservatör, utsänd av Kristna Fredsrörelsen. Hon berättar om sina erfarenheter och intryck. (mål 16)

 

9. ”Bara den som vandrar nära marken.”

To 5 april 19.00 i Missionskyrkan

Kalhyggen gillar väl få utom kanske de stora skogsbolag som vägleds av den senaste kvartalsrapporten, men utöver det negativa skönhetsvärdet – vad betyder de i övrigt?

Professor emeritus Tryggve Persson berättar om markens roll för skog och klimat. Och om skogens roll för mark och klimat. (mål 15)

 

10. Broderi! Bryderi!

To 19 april 19.00 i Missionskyrkan

I anslutning till utställningen Hur tiderna än skifta må med broderade bonader berättar Annkristin Hult, chef för Länshemslöjden, om att kvinnornas klassiska konsthantverk håller på att uppvärderas. Bakom den förändringen ligger en förnyelse i fråga om såväl teknik som motiv. (mål 5)