Spa för själen 7 mars

Spa för själen – Närvaro Frihet Lugn

Lördag 7 mars kl 11.30-13.30 – Anmälan till Eva Bådagård

Mjuka rörelser, som leder in i lugn och ro, och som sedan ger möjlighet till valfritt tillval. Spa för själen avrundas med en ledd stillhetsövning. Alltsammans i tystnad, med närvaro och lugn som riktmärke.

Spa för själen 7 mars