Spa för själen 19 oktober

Spa för själen – Närvaro Frihet Lugn

Läs mer här!

Lördag 19 oktober kl 9.30-11.00 Drop-in! Ingen anmälan!

Du får möjlighet att söka, för att möta dig själv och lyssna till din inre röst.

Vi inbjuder till att söka närvaro och stillhet i öppenhet, med tilltal för alla sinnen. Du är välkommen oavsett tro eller icke-tro.

Du kan komma och gå som du vill. I rummet finns flera stationer och du går till de stationer du vill, i din egen takt. Stationerna består av:

  • mjuk rörelse
  • skapande
  • hand- eller huvudmassage
  • perspektivvandring
  • vilohörna.

Du kan även sitta stilla och vara vara.

Spa för själen – en metod för stillhet och närvaro!

Lördag 19 oktober kl 11.30-13.30 – Anmälan till Eva Bådagård

Mjuka rörelser, som leder in i lugn och ro, och som sedan ger möjlighet till valfritt tillval. Spa för själen avrundas med en ledd stillhetsövning. Alltsammans i tystnad, med närvaro och lugn som riktmärke.