Cirklar & Hantverk

Målarcirkel

Måndagar 17.00-20.00 Start 21 februari. Pågår till 16 maj.
Olja, akvarell och akryl.
Terminsavgift 600 kr. Var och en står för sitt eget material
Anmälan: bilda.nu/malarcirkel
Ansvarig: Solveig Andersson, 072-303 17 21

Hantverk i praktik och teori

Onsdagar 9.00
Om man jobbar tillsammans lär man sig nya saker och får en god gemenskap.
Ledare: Per-Olof Dalnert, 20 06 67, 0702-81 71 55,

Språkkafé

F n vilande