Cirklar & Hantverk

Diakoniaaktivisterna

Samtal och studier rörande det Globala Syd
Kontaktperson: Marie Lundin, 0761-17 22 70, moc.l1566174437iamg@1566174437nidnu1566174437l.d.e1566174437iram1566174437

Hantverk i praktik och teori

Onsdagar 9.00 med början 9 januari
Om man jobbar tillsammans lär man sig nya saker och får en god gemenskap.
Ledare: Per-Olof Dalnert, 20 06 67, 0702-81 71 55, per-olof@dälnert.com

Kristna Fredsrörelsen, Uppsala

Kontäktperson: Hanna Eklund, hännä.eklund@yähoo.se

Målarcirkel

Tisdagar 17.00-20.00 med start 21 januari
Olja, akvarell och akryl.
Terminsavgift 160:- plus beräknad materialkostnad på ca 400:-
Ansvarig: Elsa Blomfeldt, 25 33 04, 0703-82 62 66

Språkkafé

Måndagar 17.00-18.30
Språkträning och läxhjälp för ensamkommande ungdomar.
Servering från 16.45