Cirklar & Hantverk

Diakoniaaktivisterna

Samtal och studier rörande det Globala Syd
Kontaktperson: Marie Lundin, 0761-17 22 70, 

Studiecirkel ”Slow Fashion”. Läs mer här!

Hantverk i praktik och teori

Onsdagar 9.00
Om man jobbar tillsammans lär man sig nya saker och får en god gemenskap.
Ledare: Per-Olof Dalnert, 20 06 67, 0702-81 71 55,

Målarcirkel

Måndagar 17.00-20.00 
Olja, akvarell och akryl.
Terminsavgift 180 kr.
Ansvarig: Ann-Marie Ljung, 0735-83 96 91

Språkkafé

Måndagar 17.00-18.30
Språkträning och läxhjälp för ungdomar.
Servering från 16.45

Ansvarig: Inger Rathsman, 070-200 64 36