Litterärt till lunch

Torsdagar kl 12 i Kryptan
Första samling 16 januari. Medverkande: se kalendariet!