Rum för eftertanke

Lunchmeditation — Stillhet, tystnad, ordlös bön.

Tisdagar 12.00 – 12.30 i Kryptan
Start den 6 november
Stillhet, tystnad, meditation
Kontaktperson: Ann-Louice Norqvist

 

Bön och gemenskap

Onsdagar 11.13 – 12.00 i Kryptan
Start den 7 november
En enkel andakt med bön och stillhet
Kontaktperson: Torbjörn Bådagård

 

Bibelläsning och bön

Onsdagar 15.00 i Kryptan
Kontaktperson: Bertil Åhman