Rum för eftertanke

Lunchmeditation — Stillhet, tystnad, ordlös bön.

Tisdagar 12.00 – 12.30 i Kryptan
Till och med påsken
Stillhet, tystnad, meditation
Kontaktperson: Ann-Louice Norqvist

Bön och gemenskap

Onsdagar 11.30 – 11.50 i Kryptan
Till och med påsken
En enkel andakt med bön och stillhet
Kontaktperson: Torbjörn Bådagård

Bibelläsning och bön

Onsdagar 15.00
Kontaktperson: Bertil Åhman

Andakt i fastan

Onsdagar 18.00
Från askonsdagen till dymmelonsdagen
Kontaktperson: Torbjörn Bådagård