Rum för eftertanke

Rum för tro och tvivel

Onsdagar 13.30-15.00, 29 januari-1 april
Studium och samtal utifrån Lukasevangeliet.

Bibelläsning och bön

Torsdagar 15.00
Kontaktperson: Bertil Åhman

Morgonbön

Vardagar 08.45
Enkel morgonbön i Kryptan.
Kontaktperson: Torbjörn Bådagård