Mitt på da’n

Mitt på da’n
Pensionärsgemenskap på dagtid
Fredagar 14.00. Program med servering.
Entré: 40:-

Arrangör: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap
(medlem äv RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).
RPG i Uppsala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna  värderingar och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen.
Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.

Bibeläventyret
Fre 20 sept 14.00 i Missionskyrkan
Olof Brandt från Bibelsällskapet berättar om och visar delar ur ett
undervisningsprogram för årskurs 4 och 5 om Bibelns berättelser.