Rum för tro och tvivel hösten 2018

Åtta onsdagar

12 september – 31 oktober
13.30 – 15.00 i Missionskyrkan

I Apostlagärningarnas sista kapitel berättas hur Paulus äntligen anländer till Rom. Redan flera mil söder om världsmetropolen kommer representanter för den kristna församlingen i Rom honom till mötes. Fastän han aldrig varit där förut, är Paulus välkänd i staden. Han har nämligen flera år tidigare skrivit till församlingen för att förbereda sin ankomst. Det har han gjort genom att i Romarbrevet presentera hela sin teologi. Brevet har därmed blivit en teologisk tungviktare, vars betydelse knappast kan överskattas. Enligt Martin Luther innehåller den allt en människa behöver av andlig farkost. Där möter vi centrala begrepp som synd, nåd, rättfärdiggörelse, tro – ”stororden” eller ”störstorden” som Torgny Lindgren kallat dem. Paulus själv skulle kansek ha sagt, att han bjuder sina läsare på fast föda, snarare än ”mjölkmat”, som han säger i ett annat av sina brev (1 Kor 3:2).

Vågar du sätta tänderna i denna magnifika teologiska traktat? I så fall går du med i den öppna bitelläsningsgruppen, som i höst satsar just på Romarbrevet. Vi läser ett par kapitel åt gången och reflekterar över det lästa. Hur ska vi förhålla oss till hans upplägg nu tvåtusen år senare. ”Förhållandena är ju så annorlunda nu för tiden”, säger vi kanske. Ja, är de verkligen det? Här handlar det nämligen om de yttersta villkoren för vår mänskliga existens – personligt och globalt. ”Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor”. (Rom8:22)

Var och en är välkommen; gammal och van, ung och nyfiken – spelar ingen roll. Tanken är fri och ordet fritt.

Ledare: Anders Gustafsson

 

1. Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus (Rom 1:7)
Ons 12 september
Kap 1

2. Ty vi menar att människanblir rättfärdig på grund av tro (Rom 2:28)
Ons 19 september
Kap 2 och 3

3. Vad innebär nu detta….? (Rom 4:1)
Ons 26 september
Kap 4 och 5

4. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv…. (Rom 6:4)
Ons 3 oktober
Kap 6 och 7

5. I hoppet är vi räddade….(Rom 8:24)
Ons 10 oktober
Kap 8och 9

6. Jag frågar då: Kanske Gud har förskjutit sitt folk? (Rom 11:1)
Ons 17 oktober
Kap 10 och 11

7. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar….(Rom 12:4)
Ons 24 oktober
Kap 12 och 13

8. Vi som är starka är skyldiga att hjäpa de svaga med deras bördor (Rom 15:1)
Ons 31 oktober
Kap 14 – 16