Rum för tro och tvivel våren 2019

Tio onsdagar 23 januari – 27 mars 13.30 – 15.00

Bibelläsning är ett spännande företag, vars konsekvenser vi aldrig riktigt kan förutse. Den öppna bibelläsningsgruppens aldrig sviktande engagemang förde den under hösten så långt in i Romarbrevets vindlande resonemang, att den inte som planerat hann läsa och diskutera hela brevet. Av den orsaken börjar vårterminens studium med kapitel 10. Där befinner sig läsaren mitt i Paulus’ utredning om judar och hedningar (έθνοϛ, ethnos, folk, nationer, dvs ”vi”). Enligt vissa utläggare är detta brevets egentliga fokus. Det är även vår tids ödesfråga.

Här kan nya deltagare med fördel ansluta sig. Vi läser oftast två kapitel åt gången och låter texten belysa våra egna frågor. På det viset tränger vi in i denna magnifika teologiska traktat. 

Får vi tid över efter Romarbrevet tar vi oss an en eller två av Paulus’ kortare epistlar: Filipperbrevet, fyllt av värme, frimodighet och glädje. Och om vi hinner även brevet till ”de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus”. Det brevet är berömt för sin avancerade kristologi (= lära om Kristus) och ecklesiologi (= lära om kyrkan/församlingen). De två breven räknas till ”fångenskapsbreven” utan att vi med säkerhet kan avgöra vilken fångenskap/husarrest det är fråga om.

Ledare: Anders Gustafsson

Räkna med förskjutningar i schemat, men så här ser programmet tills vidare ut:

1. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. (10:4)
Ons 23 januari
Rom kap 10

2. Jag frågar då: Kanske Gud har förskjutit sitt folk? (11:1)
Ons 30 januari
Rom kap 11

3. Vad innebär nu detta….? (Rom 4:1)
Ons 26 september
Kap 4 och 5

4. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv…. (Rom 6:4)
Ons 3 oktober
Kap 6 och 7

5. I hoppet är vi räddade….(Rom 8:24)
Ons 10 oktober
Kap 8och 9

6. Jag frågar då: Kanske Gud har förskjutit sitt folk? (Rom 11:1)
Ons 17 oktober
Kap 10 och 11

7. Alltså, mina bröder, gläd er i Herren. (3:1)
Ons 6 mars
Fil kap 3-4 

8. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. (2:14)
Ons 13 mars
Ef kap 1-2

9. Var och en har fått just den nåd som Kristus velat ge honom. (4:7)
Ons 20 mars
Ef kap 3-4

10. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. (5:2)
Ons 27 mars
Ef kap 5-6