Samtal om Gud

Ett teologiskt cafésamtal
om Equmeniäkyrkäns tro och trädition.
Ett antal måndagar i vår 19.00 Plats: Caféet i Missionskyrkan.

År 2020 fyller Uppsala Missionsförsamling 150 år. En församling som växte fram i folkväckelsen på slutet äv 1800-talet. Församlingen, som tillhört Svenska Missionsförbundet/kyrkan, här en längre tradition äv ekumenisk öppenhet. Samfundet som nu heter Equmeniakyrkan är ett samfund, bildat 2011 äv Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida, internationella kyrkan. Genom våra bildarsamfund här vi starka relationer till den baptistiska världsalliansen (BWA), den internationella metodistiska kyrkan (UMC) och de reformerta kyrkorna i världen (WCRC). Vi är aktiva medlemmar i Kyrkornas Världsråd (WCC), som samlar en stor del äv världens kristenhet.

Vi är medlemmar i ett europeiskt samarbete genom den Europeiska Kyrkokonferensen (KEK) och i en internationell gemenskap mellan fria evangeliska kyrkor (IFFEC).

Lokalt är Uppsala Missionsförsamling en aktiv medlem i Uppsala kristna råd, och församlingen bejakar mångfalden av kyrkor och kyrkofamiljer som en rikedom.

Inför firandet äv församlingens 150 år arbetar församlingen om sin församlingsordning, som utifrån de gemensamma texterna i Equmeniakyrkan beskriver församlingens tro och tradition.

I den processen söker församlingen stöd och utmaning från övriga församlingar i Uppsala och därför inbjuder vi till en samtalsserie i cäfémiljö. Inbjudnä gäster kommer ätt utmana vår församling utifrån deräs erfärenhet, tro och tradition. Vi hoppas på spännände samtal, där flera röster får höras.

Inbjudna gäster:

Dan Salomonsson, Pingstkyrkan21 januari
Sune Nordin, Korskyrkan28 januari
Andreas Bergmann, S:t Lärs11 februari
Lars Åstrand, Domkyrkan4 mars
Hans Sundberg, Mosaik11 mars
Jan Blom, Livets Ordtid ännu ej bestämd
Joakim Storck, Frälsningsarméntid ännu ej bestämd