Teologisoffan hösten 2018

Sommaren 1968 höll Kyrkornas Världsråd sin generalförsamling i Uppsala. Den blev epokgörande och kom att markera en ekumenisk nyansats, inte minst vad gäller kyrkornas gemensamma ansvar i internationella rättvisefrågor. Temat var Se, jag gör allting nytt, som bearbetades i sex sektioner: a) kyrkans katolicitet, b) förnyelse och mission, c) global ekumenisk utveckling, d) fred och rättvisa, e) gudstjänst och f) mot en ny livsstil.

För att uppmärksamma Uppsala 1968 och dess betydelse för senare ekumenik inbjuder vi till Teologisoffan i Missionskyrkan. Vi samplanerar programmet med Domkyrkan, som också inbjuder till några kvällar. Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan är de två kyrkosamfund i Sverige som är medlemmar i Kyrkornas världsråd.

Avgift: 40:-/gång, 140:- för hela serien (avgiften gäller för samlingarna i Missionskyrkan)

Välkomna till sju träffar i Teologisoffan!
Terminsavgift 140:-, enstaka gång 40:-
Programvärd: Arne Carlsson
Medarrangör: Cusanus, ett forum för dialog mellan naturvetenskap och religion.

 

 

1. Kristen socialetik i en revolutionär tidsålder

Må 17 sept 19.00 i Missionskyrkan

Om socialetiken inom Kyrkornas Världsråd, särskilt med anknytning till Uppsala 68.
Professor emeritus Carl-Henric Grenholm

2. Vad hände vid Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968?

Ti 2 okt 18.00 i Katedralkaféet

Kajsa Wejryd, Margareta Hemströmoch Carl-Henrik Grenholm,som var med när det begav sig.

3. Psalmernas utveckling efter 1968

Ti 9 okt 18.00 i Katedralkaféet

Per Harling, präst, psalmdiktare och kompositör, som själv spelat stor roll för den ekumeniska rörelsens musikaliska utveckling.

4. Kyrkans profetiska tradition – finns det ett kyrkans 1968? 

Ti 23 okt 18.00 i Katedralkaféet

Anna Karin Hammar, präst med starkt engagemang i samhällsfrågor och med erfarenhet från arbete i Kyrkornas Världsråd

5. Gudstjänst i en sekulär tidsålder

Må 29 okt 19.00 i Missionskyrkan

Elin Locknéus, präst och doktorand med sikte på en avhandling om liturgin inom Equmeniakyrkan, tar sig an en aktuell utmaning.

6. Se, jag gör allting nytt

Må 12 nov 19.00 i Missionskyrkan

Om förändring och förnyelse inom Kyrkornas Världsråd samt betydelsen av Uppsala 1968 för senare ekumenik. Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus och en av presidenterna i Kyrkornas Världsråd, med huvudansvar för Europa.

7. Förnyelse och mission

Må 28 nov 19.00 i Missionskyrkan

Om den ekumeniska förnyelsen av kyrkornas internationella arbete och det kreativa arbete som gjorts av den internationella (och ekumeniska!) missionsrörelsen under de senaste decennierna. Den manifesterades inte minst i missionsdokumentetTillsammans för livetoch den stora missionskonferensen i Arusha i mars 2018

Olle Kristenson,direktor för Ekumenisk teologi på Sveriges Kristna Råd.

8. Kallade till gemenskap – tillsammans för rättvisa

Må 10 dec 19.00 i Missionskyrkan

Om migrationsfrågor, klimat och ekonomisk rättvisa, Om vad gemenskapen mellan olika kyrkor betyder och om de ekumeniska överenskommelser som gjordes under förra året. Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan och styrelseledamot i de reformerta kyrkornas världsgemenskap (WCRC)