Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 4 2019, utkommer den 1 december 2019.
Manusstopp 15 november.
Material skickas till

Torbjörn Bådagård
redaktör
.