Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 3 2019, utkommer den 14 september 2019.
Manusstopp 23 augusti.
Material Skickas till es.ak1560812534ryksn1560812534oissi1560812534malas1560812534ppu@n1560812534enoit1560812534kader1560812534

Torbjörn Bådagård
redaktör
.