Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 1 2019, utkommer den 4 mars 2019.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 11 februari.
Deadline för text och bild den 18 februari.
Material Skickas till es.ak1544932323ryksn1544932323oissi1544932323malas1544932323ppu@n1544932323enoit1544932323kader1544932323

Torbjörn Bådagård
redaktör
.