Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 1 2020, utkommer den 9 mars 2020.
Kommande nummer, nr 2 2020, utkommer 8 juni. Manusstopp 18 maj.
Material skickas till

Per Wärmegård
chefredaktör
.