Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 1 2019, utkommer den 4 mars 2019.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 11 februari.
Deadline för text och bild den 18 februari.
Material Skickas till es.ak1550324182ryksn1550324182oissi1550324182malas1550324182ppu@n1550324182enoit1550324182kader1550324182

Torbjörn Bådagård
redaktör
.