Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 1 2019, utkommer den 4 mars 2019.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 11 februari.
Deadline för text och bild den 18 februari.
Material Skickas till es.ak1544955694ryksn1544955694oissi1544955694malas1544955694ppu@n1544955694enoit1544955694kader1544955694

Torbjörn Bådagård
redaktör
.