Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 1 2020, utkommer den 9 mars 2019.
Manusstopp 17 februari.
Material skickas till

Torbjörn Bådagård
redaktör
.