Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 1 2019, utkommer den 4 mars 2019.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 11 februari.
Deadline för text och bild den 18 februari.
Material Skickas till es.ak1556127429ryksn1556127429oissi1556127429malas1556127429ppu@n1556127429enoit1556127429kader1556127429

Torbjörn Bådagård
redaktör
.