Uppsala Missionskyrka söker Studentpastor

Uppsala missionskyrka söker Studentpastor (100%) med placering Universitetskyrkan Uppsala

Du

 • Är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan
 • Är ekumeniskt väl förankrad
 • Har erfarenhet av församlingsarbete
 • Talar och skriver engelska obehindrat

Arbetsuppgifter:

Universitetskyrkan i Uppsala är en del av det studiesociala nätverket vid Uppsala två universitet och arbetar med

 • Att forma och inbjuda till gemenskap och mötesplatser för studenter, t.ex. pilgrimsvandring, kör, regnbågskvällar, gudstjänster, gospelfestival m.m.
 • Själavård, enskilda samtal, sorgegrupp och minnesstunder
 • Akut krishantering vid dödsfall och annan kris, krisberedskap och krisbearbetning
 • Utbildningar för mottagningsansvariga i nära samarbete med studenthälsan
 • Att föreläsa om och erbjuda workshops om normer, värderingar, gruppdynamik, kommunikation och konflikthantering
 • Närvaro på nationer och campus
 • Att vara en länk mellan studenterna och de lokala församlingarna
 • Att vara en utmanande röst in i akademin i frågor om t.ex. människosyn, etik och miljö

Viktiga utmaningar inför framtiden är religionsdialog och att möta de internationella studenterna och deras behov

Som studentpastor ingår du i Universitetskyrkans kollegium och har ditt kontor i Uppsala studentkårs kårhus. Du har också en tillhörighet i Missionskyrkans arbetslag. Missionskyrkan är din arbetsgivare

Tjänsten är en heltidstjänst

Tillträde 1 februari 2019

 

Upplysningar:

Torbjörn Bådagård Uppsala Missionskyrka 018-10 00 66, es.ak1544930908ryksn1544930908oissi1544930908malas1544930908ppu@d1544930908ragad1544930908ab.nr1544930908ojbro1544930908t1544930908 om anställning och villkor

Gunnar Axelson Fisk, Uppsala Missionskyrka 018-10 00 39,  es.ak1544930908ryksn1544930908oissi1544930908malas1544930908ppu@k1544930908sif.n1544930908oslex1544930908a.ran1544930908nug1544930908 fackligt ombud

Karin Borg Universitetskyrkan, 018-4303708,  0766-225908  es.uu1544930908.tsar1544930908ptned1544930908uts@g1544930908rob.n1544930908irak1544930908 om tjänstens innehåll

 

Ansökan

Skicka din ansökan senast den 1 december till es.ak1544930908ryksn1544930908oissi1544930908malas1544930908ppu@n1544930908akosn1544930908a1544930908
Urval och intervjuer sker fortlöpande, så hör av dig så snart som möjligt.