Uppsala Missionskyrka söker Studentpastor

Uppsala missionskyrka söker Studentpastor (100%) med placering Universitetskyrkan Uppsala

Du

 • Är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan
 • Är ekumeniskt väl förankrad
 • Har erfarenhet av församlingsarbete
 • Talar och skriver engelska obehindrat

Arbetsuppgifter:

Universitetskyrkan i Uppsala är en del av det studiesociala nätverket vid Uppsala två universitet och arbetar med

 • Att forma och inbjuda till gemenskap och mötesplatser för studenter, t.ex. pilgrimsvandring, kör, regnbågskvällar, gudstjänster, gospelfestival m.m.
 • Själavård, enskilda samtal, sorgegrupp och minnesstunder
 • Akut krishantering vid dödsfall och annan kris, krisberedskap och krisbearbetning
 • Utbildningar för mottagningsansvariga i nära samarbete med studenthälsan
 • Att föreläsa om och erbjuda workshops om normer, värderingar, gruppdynamik, kommunikation och konflikthantering
 • Närvaro på nationer och campus
 • Att vara en länk mellan studenterna och de lokala församlingarna
 • Att vara en utmanande röst in i akademin i frågor om t.ex. människosyn, etik och miljö

Viktiga utmaningar inför framtiden är religionsdialog och att möta de internationella studenterna och deras behov

Som studentpastor ingår du i Universitetskyrkans kollegium och har ditt kontor i Uppsala studentkårs kårhus. Du har också en tillhörighet i Missionskyrkans arbetslag. Missionskyrkan är din arbetsgivare

Tjänsten är en heltidstjänst

Tillträde 1 februari 2019

 

Upplysningar:

Torbjörn Bådagård Uppsala Missionskyrka 018-10 00 66, es.ak1553329901ryksn1553329901oissi1553329901malas1553329901ppu@d1553329901ragad1553329901ab.nr1553329901ojbro1553329901t1553329901 om anställning och villkor

Gunnar Axelson Fisk, Uppsala Missionskyrka 018-10 00 39,  es.ak1553329901ryksn1553329901oissi1553329901malas1553329901ppu@k1553329901sif.n1553329901oslex1553329901a.ran1553329901nug1553329901 fackligt ombud

Karin Borg Universitetskyrkan, 018-4303708,  0766-225908  es.uu1553329901.tsar1553329901ptned1553329901uts@g1553329901rob.n1553329901irak1553329901 om tjänstens innehåll

 

Ansökan

Skicka din ansökan senast den 1 december till es.ak1553329901ryksn1553329901oissi1553329901malas1553329901ppu@n1553329901akosn1553329901a1553329901
Urval och intervjuer sker fortlöpande, så hör av dig så snart som möjligt.