Vecka 3, 2013

relief_c350Vecka 3, 2013

�Men den tid kommer, ja, den �r redan h�r, d� alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty s� vill Fadern att man ska tillbe honom. Gud �r Ande, och de som tillber honom m�ste tillbe i ande och sanning.� 
Joh. 4: 5-26

Veckans reflex

Det h�nder n�got mellan Jesus och den d�r samaritiska kvinnan n�r de blir ensamma vid brunnen. Det uppstod ett gr�ns�verskridande m�te och en dialog. �Hur kan du, som �r jude, be mig om vatten?� Fr�gan uppr�ttar en social relation mellan dem med ord som kritiskt angriper det kulturella m�nster som hindrar dem att komma n�ra varandra. Jesus backar inte utan g�r ett steg n�rmare, �Om du visste vad Gud har att ge och vem det �r som s�ger till dig: Ge mig n�got att dricka, d� skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.� 

Nu har avst�ndet mellan dem utraderats. Det �r inte l�ngre en samaritisk kvinna och en jude som m�ts utan ett m�te mellan tv� s�kande m�nniskor. Det sociala och kulturella ramverket har brutits ned och de �r indragna i en spr�klig n�rhet. B�da har l�mnat referenserna till vattnet d�r nere i brunnen och talar om ett djupare behov av livgivande vatten. I den vackra dialogen s� fylld av attraktiv sp�nning ger de sig ut p� en spr�klig resa d�r orden l�mnat en naiv objektivism, utan att t�mmas p� sitt inneh�ll, och fyller ut deras relation med en gemensam erfarenhet. 

Det som h�nder mellan kvinnan och Jesus �r inte bara att Jesus, med hj�lp av vattnets livgivande betydelse, f�rmedlar sin tro till kvinnan, p� samma s�tt som den moderna kyrkan ibland vill finna ett modernare spr�k f�r sina dogmer. Nej, det som h�nder mellan dem �r mer dynamiskt �n s�. De har b�da modet att l�mna den f�rment s�kra bild av verkligheten som hindrar ett m�te.

S� f�rdjupas deras samtal, det tar v�gen �ver fader Jakob som refererar till b�das tradition, och landar i en djupare enhet. Den sanning de s�ker �r inte en statisk och objektiv verklighet men en h�ndelse som utspelar sig i m�tet mellan dem. Medvetna om att de lever i en v�rld som f�r�ndras str�cker de sig b�da mot varandra; �Jag vet att Messias kommer� och Jesus svar �Det �r jag, den som talar till dig.� Skillnaden upph�vs mellan traditionens v�rld och en h�ndelse d�r Gud m�ter oss i nuets f�r�nderliga �gonblick. �Men den tid kommer, ja, den �r redan h�r d� alla sanna tillbedjare skall tillbe fadern i ande och sanning.� 

B�n

Gud, hj�lp oss hitta fram till ett m�te med varandra �ver v�ra klass och religionsgr�nser. Du som s�ker mig under den andres dolda yta l�r mig finna �ppningar i min egen r�dsla och f�renas i den k�rlek som �r din n�rvaro. 
Amen.