Vecka 40, 2012

relief_c350Vecka 40, 2012

Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inf�r himlens Gud? Skall jag nalkas honom med br�nnoffer, med �rsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och �ndl�sa fl�den av olja? Skall jag offra min f�rstf�dde f�r min synd, mitt eget barn f�r mina brott? M�nniska du har f�tt veta vad det goda �r, det enda Herren beg�r av dig; att du g�r det r�tta, lever i k�rlek och troget h�ller dig till din Gud 
Mika 6:6-8

Veckans reflex

I den politiska retoriken beskrivs faran av att l�ta m�nniskor slippa kraven; en f�r h�g a-kasseers�ttning leder till f�rl�ngda arbetsl�shetsperioder och en h�gre sjukkasseers�ttning g�r att m�nniskor inte g�r tillbaka till jobben n�r de �r friska. I den politiska retoriken �r det yttre krav som driver en m�nniska fram�t. Makten talar till de maktl�sa med hot och tv�ng. N�r profeten Mika ser sig omkring ser han hur makten st�ller krav p� de maktl�sa f�r att bli accepterade av Herren. Men Mika f�rnekar v�rdet i hela denna arsenal av blidkande handlingar som kr�vdes f�r att bli erk�nd. H�r kr�vs varken br�nnoffer, tusentals baggar eller �ndl�sa fl�den av olja, det enda som beg�rs �r ett liv i k�rlek.

Men �r �ett liv i k�rlek� inte ett o�verstigligt krav – vem kan leva upp till detta? Hela framg�ngskulturens lyxm�rkta klassmark�rer och v�r sk�rhets sorgsna tillkortakommanden tornar upp sig som o�tkomliga krav. �Ett liv i k�rlek� hur var det d� med v�ra skilsm�ssor och kvalitetstid med barnen, hur blir det d� med v�r effektivitetsjakt f�r att blidka marknaden och hur ska vi d� kunna erk�nna smygalkoholismens skamfulla handlingar? Vi �r s� indr�nkta i krav och tror att v�r enda v�g ut ur kravmaskinens helvete �r att uppfylla kraven, med r�ge. Ju fattigare vi �r desto sv�rare �r det att leva upp till dessa ofr�nkomliga krav. N�r man stressad och tr�ngd av arbetsl�shet och inkassof�retagens hotfulla kuvert p� frukostbordet �r det sv�rt att ge familjen k�rlek.

L�t oss b�rja med att som Mika skicka hela kravmaskinens pliktlista ner i papperskorgen. M�nniska du har f�tt veta vad det goda �r. Om du f�r ett �gonblick v�nder dina �gon bort fr�n alla dessa krav och riktar dina blickar in�t, ska du bland ruinerna av ditt sargade sj�lvf�rtroende finna en liten rest av den k�rlek som en g�ng diade dina hungrande l�ppar. K�rlek �r en kravl�s g�va. Kraven kommer utifr�n, fr�n maktens och omgivningens sociala kamp, medan k�rlek kommer inifr�n som ett fl�de av liv. Den enda trohet du beh�ver �r troheten mot livets djupaste fl�de.

Att leva i k�rlek betyder att l�ta k�rleken utr�tta sitt f�rsonande och uppbyggande arbete ocks� inne i v�rt sj�lvf�rnekande och d�mande inre. Fattigdomen, skilsm�ssan, tillkortakommanden vid frukostbordet, den uteblivna framg�ngsglansen i en h�gavl�nad karri�r; alla dessa krav sm�lter ner n�r den k�rlek som finns d�r inne f�r det utrymme den beh�ver. K�rleken som kommer inifr�n �r en g�va, en rest av skapelsens mening, och inget krav. S� �r ocks� k�rlekens handlingar inte en prestation utan ett fl�de av den k�rlek som ger liv. 

B�n

I djupen �r din boning Herre. Du andas och v�rlden �r till. Sol f�der marken, moln skuggar den och vintervilan f�rbereder v�rens dofter,vid spr�disen sjunger svanen, i havet vandrar �lstimmen mot sina m�l och i djupet av v�rt inre sk�nker du din k�rlek. I en stor tystnad p�g�r detta som har b�rjan och slut. Lovad vare du o Gud! 
Amen.