Vecka 41, 2012

relief_c350Vecka 41, 2012

�Tron �r grunden f�r det vi hoppas p�; den ger oss visshet om det vi inte kan se.� 
Apg:16:11-15

Veckans reflex

Tron �r v�gen till kunskap om det som befinner sig utanf�r spr�kets gr�ns. Tron befriar oss till visshet om det vi inte kan se, inte som ett sinnesintryck visar ett f�rem�l men som en k�rlek som befriar oss till handling. Allt fler g�r i terapi och tr�nar vad man talar om som �Mindfulness�, en tr�ning i att vara n�rvarande i nuet som motverkar oro och stress. Det �r ocks� en tr�ning i att inta en accepterande och icke d�mande h�llning till oss sj�lva och v�ra liv. En h�llning som ocks� kan g�ra oss mer n�rvarande i v�ra relationer. Mindfulnesslitteraturen talar om en kunskap som var och en �r f�dd med. Det k�nns delvis som en parallell erfarenhet till trons visshet som f�r oss i kontakt med oss sj�lva och en verklighet d�r vi m�ter den andre med v�r egen sk�rhet, som en Jag- Du relation. 

Nu kan aldrig den kristna tron stanna d�r. Tron �r ett s�tt att leva och kan aldrig formuleras i �sikter eller tr�ningsprogram. Ditt liv �r en p�g�ende skapelse och du formar sj�lv genom dina val detta livs inneh�ll och mening. Tro �r ett s�tt att n�rma sig det ok�nda som vi kallar Gud. Vi beh�ver inte tvinga in andras religi�sa f�rest�llningar i v�r v�rldsbild. Du beh�ver inte heller pressa fram n�gon bek�nnelse. I tro kan du lyssna och n�r n�r du �r den tilltalade kan du h�ra, men du kan aldrig h�ra Gud tala till n�gon annan. Tron �r grunden f�r det vi hoppas p�, den ger oss visshet om det vi inte kan se. Bortom faktaspr�kets gr�ns finns en verklighet som inte kan uttryckas, lika ok�nd som universums uppbyggnad. F�rh�llandet till denna verklighet kan uttryckas genom tro. Det outs�gliga finns d�r och visar sig, det �r det mystiska.

Att tro kan vara ber�ttelsen om en livsstil d�r medk�nsla och politik, handling och h�nryckning, lidande och k�rlek har sin plats. Det �r en livsstil som Du m�ste finna sj�lv och som �r mycket avl�gset de fiktioner som livsstilsmagasinen f�rs�ker s�lja p� dig. Dessa livsstilsmagasin lockar oss bort fr�n ett autentiskt liv. Det stora bokf�rlaget har uppt�ckt v�rt behov av dr�mmar i en allt annat �n glamour�s vardag och h�ller p� att sj�s�tta �nnu ett �livsstilsmagasin� som ska behandla litteratur. Den utvalda redakt�ren f�rs�krade att det inte skulle finnas plats f�r kritik eller politik, det skulle vara ett livsstilsmagasin. Advokaten ska inte heller l�ngre enbart f�rsvara sin klient i domstolen utan ska bygga ett varum�rke som ska ge framg�ng �t b�de klienter, den egna byr�n och den egna personen. Fiktionen fr�n Tv-serierna med de flotta kontoren, bilarna och de glamour�sa kl�derna ekar in bland k�ndisv�rldens stj�rnadvokater n�r de poserar i en glassig studiomilj� inf�r kommande r�tteg�ngsdagar. De fr�siga sportbilarna fyller livsstilsmagasinens helsidor med sina rymndinspirerade monstergaller, med ren och sk�r sportk�nsla, pulsen av en ny generation. 

H�r kan du v�lja din livsstil fr�n n�gra av massmedias overkliga fiktioner, som lockar med sina f�rdigproducerade roller, eller i tro s�ka ett autentiskt liv med din egen verklighet som grund och en tro som ger dig visshet om det du inte kan se. 

B�n

Herre vi s�ker den sanning som �r den yttre och inre sanning vi kan leva efter, det unika och oers�ttliga som �r v�rt liv, l�ngt bort fr�n fiktionernas l�gner. 
Amen.