Vecka 42, 2012

relief_c350Vecka 42, 2012

Jesus svarade dem: �Vem �r min mor och mina br�der?� Han s�g p� dem som satt runt omkring honom och sade: �Det h�r �r min mor och mina br�der. Den som g�r Guds vilja �r min bror och syster och mor.� 
Apg:16:11-15

Veckans reflex

I v�ra kulturer drar vi g�rna gr�nser d�r ansvaret ska g�lla v�r familj, sl�kt, klan eller kanske nation eller ras. Det tar sig uttryck i irritation �ver vad man uppfattar som allt f�r gener�s asylpolitik eller gener�sa invandrarlagar. Gr�nsen f�r ansvaret dras allt sn�vare till dess den st�nger in det egna sj�lvet i en ensam cell d�r sj�lv�garskapet blir den viktigaste m�nskliga r�ttigheten. Mitt liv, min frihet och min egendom �r den enda naturliga r�tten. �Mitt� st�lls mot allt socialt ansvar och som motsats till strukturer som f�rdelar och utvecklar, strukturer d�r alla har ett ansvar f�r den andres behov. Mot detta exkluderande perspektiv st�ller Jesus en fr�ga som �ppnar mot ett inkluderande ansvar med m�nskliga r�ttigheter som norm. Jesus vidgar ansvaret f�r familjen och sl�kten till att g�lla en gemenskap som n�rmast kunde betraktas som global. Ett perspektiv som inte �r en gr�ns utan en resv�g in mot en global gemenskap.

N�r f�rdelningen av jordens krympande resurser ska r�cka �t en v�xande befolkning, utan att en klimatkatastrof intr�ffar, kr�vs en annan organisation �n vad �nattv�ktarstaten� kan �stadkomma. Vem �r min mor och mina br�der? Vilka �r de som min k�rlek och min omsorg ska omfatta? Vi beh�ver finna former f�r att lyfta den m�nskliga integrationen till m�nsklighetens niv�, till att omfatta hela planetens befolkning, inte enbart min familj, mitt folk, mitt land. 

I den bibliska ber�ttelsens centrum finns en m�ltid. M�ltiden �r en h�ndelse som f�rdjupar ber�ttelsen om Jesu liv till en sammanh�ngande bild av den globala verkligheten. Det �r en bild som g�r anspr�k p� att omsluta ocks� det som ligger utanf�r den m�nskliga varseblivningens r�ckvidd. �Br�det som vi bryter �r en delaktighet av Kristi kropp. S� �r vi, fast�n m�nga, en enda kropp, ty alla f�r vi del av ett och samma br�d…� �Kristi kropp, f�r dig utgiven.� �Kristi blod f�r dig utgjutet.�

S� �r vi fast�n m�nga… n�r vi l�mnar nattvarden, inte l�ngre avskilda fr�n alla de andra men inf�rlivade med dem i en gr�nsl�s k�rlek. S� �r vi fast�n m�nga en gemenskap som inte s�tter gr�nser i rummet eller tiden. En gr�nsl�s k�rlek som s�ker Guds vilja l�ngt ut�ver nationsgr�nser eller kommande generationer, ett liv som inte �r en egendomsr�tt utan en g�va att bruka. Den som g�r Guds vilja �r min bror och syster och mor.

B�n

Herre vi ser f�rv�ntansfullt mot d�rren f�r att den ska �ppna sig mot ljuset, tindrande av k�rlek. Vi har skapat burar som �r sv�ra att �ppna inifr�n. Kom du i barnakl�der, b�rande p� ett br�d och en kalk fylld med vin. N�r k�rleken brinner i oss ska vi l�mna v�ra burar och f�lja dig.
Amen.