Vecka 44, 2012

relief_c350Vecka 44, 2012

“Saliga de som �ro fattiga i anden, dem tillh�r himmelriket. Saliga de som s�rjer, de skall bli tr�stade. Saliga de �dmjuka, de skall �rva landet. Saliga de som hungrar och t�rstar efter r�ttf�rdigheten, de skall bli m�ttade…” 
Matt 5:1-12

Veckans reflex

�r inte de ideal som Jesus plockar fram som lyckobringande lite f�r in�tv�nda f�r v�r tid? Som om vi blir lyckliga av ett inre f�rh�llningss�tt, inte av framg�ng, konsumtion och flexibilitet. Kan det h�r verkligen vara ledord i utvecklingssamtalet med mig sj�lv som kan hj�lpa mig att bli mer marknadsanpassad och attraktiv? �r det h�r verkligen l�mpliga identitetsnycklar i en tid n�r kapitalackumulationen �r inne i en fas d�r sociala omv�lvningar av aldrig tidigare sk�dat slag tvingas fram i sp�ren av ekonomiska chocktillst�nd. Har vi ens tid att s�rja n�r f�rm�gan att klara av livets utmaningar pr�vas dagligen i denna pressande sm�ltdegel d�r den enskilda m�nniskans sj�lvf�rtroende och sj�lvaktning smids eller sm�lter bort?

T�nk om det inte spelar n�gon roll vem du i dig sj�lv �r, om din viktigaste funktion �r att shoppa, t�mma pl�nboken eller belasta kreditkortet som en kugge i ett marknadsspel. I detta marknadsspel �r vi alla jagade av karri�rkrav, �verhopade av bekymmer i v�ra vardagliga relationer till chefer, familj och barn. Kraven ger sig till k�nna i datorns inkommande epostl�da och i mobiltelefonens plingande p� l�rdagspromenaden. Vi �r aldrig l�ngre bort �n kraven kan n� oss, st�ndigt beredda att svara p� minsta vink.

Mot denna diktatur, som den konsumistiska ekonomin ut�var �ver v�ra liv och v�r identitet, kr�vs inget mindre �n en revolution. Insikten att konsumtionen inte g�r oss saliga, och att jordens resurser inte �r o�ndliga, kan bli den skottsalva som likt slagskeppet Auroras d�nande kanoner f�re stormningen av Vinterpalatset, v�cker alla till motst�nd. Sanningens �gonblick kan vara n�rmare �n vi anar n�r vi l�ngt bort fr�n sv�ltkatastroferna promenerar f�rbi stormarknadens dignande hyllor av f�rskt br�d. Br�d som ska vr�kas ut i sopcontainrarna vid dagens slut, om inte kunderna rensat hyllorna. Att pl�tsligt inse att salighet handlar om en vilja till f�r�ndring, av ett inre f�rh�llningss�tt till global m�nsklig v�rdighet och planetens �verlevnad, kan bli startskottet till ett f�r�ndringsarbete. K�rnan i v�r identitet som m�nniskor �r l�nkad till en global gemenskap. Efter en s�dan global gemenskap l�ngtar jag. Saliga de som hungrar och t�rstar efter r�ttf�rdigheten, de skall bli m�ttade.

B�n

Herre befria oss fr�n f�rtryckets deformationer av m�nskligt liv och l�t oss f� tillg�ng till de djup d�r en fullst�ndig m�nniska, vid�ppen f�r sorgen, sm�rtorna, gl�djen, v�xer fram. �ppna v�ra �gon s� att vi kan se varandra bortom summan av alla funktioner och befrias till nyskapande k�rlek.  
Amen.