Vecka 45, 2012

relief_c350Vecka 45, 2012

�Josef sade till dem: Var inte r�dda. Jag �r ju inte Gud! Ni ville mig ont, men Gud har v�nt det till n�got gott.�  
F�rsta Mos. 50: 15-21.

Veckans reflex

Var inte r�dda; den som gjort n�gon illa �r r�dd f�r h�mnd. Den som har smitt planer f�r att d�da sin bror, men i st�llet av feghet s�lt honom till slaveri, har all anledning att vara r�dd. Att dr�nka en mantel i blod f�r att iscens�tta en olycka �r att avleda uppm�rksamheten fr�n ett brott. Ju st�rre brott desto dyrbarare mantel kr�vs f�r att skydda sig mot h�mnd.

Vi tillh�r ett br�draskap som har anledning att vara r�dda. Vi har en historia som kantas av �vergrepp och girig maktfullkomlighet. Vi har gjort generationer av afrikaner till slavar, deltagit i plundringst�get av andra kontinenters rikedomar och slutligen med makt och v�ld deltagit i kolonisationen av den v�rld som tillh�rde v�ra systrar och br�der. N�r deras dr�m om frihet f�dde befrielser�relser som gav dem kunskaper och makt att om�jligg�ra denna form av f�rtryck och f�rnedring, uppfann vi ekonomiska strukturer som fortsatte att f�ra guldet fr�n deras gruvor till v�ra skattkammare. Som om detta inte r�ckte har v�rt v�sterl�ndska samh�llsbygge orsakat en ofr�nkomlig klimatf�r�ndring. 

V�r skam och v�r r�dsla �r s� monumental att vi bygger ett f�rsvar med murar av str�mlinjeformade �rlogsfartyg, kryssningsmissiler, Jasplan, arsenaler av k�rnvapen och f�rarl�sa d�dsmaskiner. S� vaknar vi en dag till den pinsamma nyheten att allt detta, hela denna arsenal av h�mndredskap, saknar v�rde n�r den kalla vreden underifr�n sl�r tillbaka med hj�lp av n�gra pappersknivar och fr�ckheten att driva v�ra tekniskt full�ndade passagerarplan in i hj�rtat av den ekonomiska och politiska makten. Vad hj�lper det d� att vi kl�r oss i gudalik dress under temat �operation o�ndlig r�ttvisa� n�r det �r de gamla vanliga hot- och h�mndaktionerna som planeras.

L�t oss bli p�minda om att vi inte �r Gudar och inte har n�gon r�tt till h�mnd. V�rt alternativ �r m�jligheten att v�nda det onda till n�got gott. Kan v�r utsatthet hj�lpa oss att se v�r �bror� i br�ddemonstrationer och flyktingstr�mmar. Kan orkanstr�mmarna som sl�r in �ver v�ra betong- och st�ltempel f� oss att f�rst� att vi gjort elementen sj�lva � himlen, luften, marken, vatten och vind � till v�ra fiender. Det �r krafter som inte tar h�nsyn till v�ra inb�rdes statusskillnader och som inte backar f�r n�gra snikna dollarmiljard�rer. Inf�r naturens vrede �r vi alla j�mlikar och m�ste d�rf�r sluta f�rsvara oss med v�ld och oj�mlik konkurrens. Nu �r tid f�r samarbete, nu �r tid f�r j�mlikar, nu �r tid att f�rst� att vi inte �r gudar, men att l�ta Gud v�nda det onda till n�got gott. V�ldet kr�ver offer, f�rsoning kr�ver uppoffring. 

B�n

Gud, du som kan v�nda det onda till n�got gott, g�r oss villiga till f�rsoning och uppoffrande k�rlek och hj�lp oss att ansvarsfullt f�rvalta din sl�sande rika natur.  
Amen.