Vecka 48, 2012

relief_c350Vecka 48, 2012

Jesus sade: �Mitt rike h�r inte till denna v�rlden. Om mitt rike h�rde till denna v�rlden hade mina f�ljeslagare k�mpat f�r att jag inte skulle bli utl�mnad �t judarna. Men nu �r mitt rike av annat slag�. Pilatus fr�gade: �Du �r allts� kung?� Jesus svarade: �Du sj�lv s�ger att jag �r kung. Jag har f�tts och kommit hit till v�rlden f�r denna enda sak: att vittna f�r sanningen. Den som h�r sanningen lyssnar till min r�st�…  
Joh. 18: 36-37.

Veckans reflex

Ett nytt kyrko�r tar sin b�rjan och adventspsalmerna sjungs triumferande i kyrkorna. Kyrkan har sin egen tider�kning som motiveras av inneh�llet i kyrko�rets texter, en liturgisk kalender med p�sken och julens stora h�gtider som utg�ngspunkt. Men i den o�terkalleliga str�m som �tiden� utg�r i universums stora h�ndelse finns ingen delning i tider�kningen. I den stora skapelseprocessen delar vi alla samma verklighet. Det �r denna gemensamma verklighet Jesus talar om n�r han s�ger: �Mitt rike h�r inte till denna v�rlden…� Till �denna v�rlden� h�r v�r hemsl�jdade tider�kning, b�de den sekul�ra och den kyrkliga, som har n�gra tusen �r p� nacken medan skapelsens herre r�knar tiden i �rmiljarder.

Till “denna v�rlden” h�r ocks� den grekiska filosofins dualistiska livsuppfattning om en materiell och en ideell verklighet d�r det �r frestande att tolka Jesus budskap som ett enbart �andligt� rike. I en s�dan v�rldsbild �r Jesus uppgift att f�rmedla ett budskap fr�n en andlig ok�nd v�rld. Men nu var Jesus svar till den Romerske �verst�th�llaren Pilatus inte ett svar om skillnaden mellan en andlig och en materiell v�rld utan svaret p� en yttre maktdemonstration d�r Jesus visar skillnaden mellan yttre makt och inre frihet. Jesus svar visar skillnaden mellan diktaturens f�rtryckande vapenmakt och sanningens makt att befria.

Sanningens och r�ttvisans makt beh�ver inga vapenarsenaler och tortyrkammare, ingen terror f�r att uppr�tth�lla sin ordning, � Om mitt rike h�rde till denna v�rlden hade mina f�ljeslagare k�mpat f�r att jag inte skulle bli utl�mnad…� Den som s�ker sanningens och r�ttvisans rike fruktar inte m�tet med den andre, den andre �r inte en fiende utan en som kan h�ra sanningen. Jesus fruktade inte m�tet med Pilatus utan s�g i honom en m�nniska, hj�lpl�s i sin maktfullkomliga roll. N�r Pilatus l�ngre fram i f�rh�ret hotade Jesus med sin makt svarade Jesus: �Du skulle inte ha n�gon makt �ver mig om du inte hade f�tt den fr�n ovan. D�rf�r har den som �verl�mnade mig �t dig st�rre skuld�. �Efter det svaret ville Pilatus frige honom.� Resten vet vi, inf�r hotet att beskyllas f�r att inte vara Kejsarens v�n �verl�mnade Pilatus Jesus till dem som ville korsf�sta honom. Under diktaturens f�rtryckande vapenmakt �r ingen fri, allra minst Pilatus.

Till “denna v�rlden” h�r en maktordning som har v�ldet som grundl�ggande f�ruts�ttning och fruktan som vakth�llande officer i sj�lens landskap. I frihetens och r�ttvisans rike beh�vs ingen yttre vakth�llning d�r r�der tilliten till en gemensam grund, en skapelsens ordning d�r sanningen skall g�ra oss fria. Det rike som Jesus talade om �r ett rike inom samma verklighet som vi lever v�ra liv, ett hoppets och m�jligheternas rike d�r sanningen skall g�ra oss fria.

B�n

Herre! Med mellanstadiebarnets nyfikna �gon s�ker vi f�rst� ditt rikes hemligheter. Ju �ldre vi blir desto st�rre och t�cknigare blir v�rlden och desto sv�rare blir det