vecka 44 2018

 

 

 

 

“…Saliga de om sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. … Saliga de renhjärtade, de skall se Gud… Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen…” Matt 5:1-12 

 

”Svarta präster står upp titt och tätt, lär dej skilja på synd och på rätt, men begär du ett torrt stycke bröd, sjunger kören i trossäker glöd: 

Du får mat kamrat

uti himlens härliga stat! Svält förnöjd! O vad fröjd!

Du får kalvstek i himmelens höjd.”

 

Jesus ord och Joe Hills sångtext är skenbart i konflikt med varandra, men lyssnar man noga är konflikten inte dem emellan utan mellan den etablerade religiösa eliten och underklassen – mellan de rika och de fattiga. Båda gör den fattiges sak till sin och talar om hoppet om förändring. När Jesus beskriver vilka som är lyckliga så är det som att höra kritiken från profeterna mot det etablerade etablissemanget, fast nu om egenskaper som dessa saknade. Men ni som är fattiga i anden, sörjande, ödmjuka, renhjärtade och hungrar efter rättfärdighet – ni är världens ljus, ni är de saliga, ni skall bli upprättade.

 

Detta var profeternas perspektiv, profeter som gisslade kungarna och det religiösa etablissemanget för att de saknade just det som Jesus lovordar och som många, trots sin fattigdom, kunde prisas för. Profeterna fördömde överklassen för att de ”förtröstar på idel tomhet, talar  falskhet och saknar rättfärdighet”. Jesaja kallade dem ”dårar – för att de låter den hungrige svälta och nekar den törstige en dryck vatten”. I motsats till dessa väletablerade lyfter Jesus fram de fattiga, som drabbas av förtryck, och säger att himmelriket tillhör just dessa. Samma upprättelse och uppviglande hopp beskriver Joe Hill när han solidariserar sig med de fattiga och uppmanar sina strejkande kamrater att organisera sig:  ”… men din framtid är ljuvlig och ljus.Alla arbetets folk, kom till oss, i vårt land att för friheten slåss! När vi segrat, förtryckarnas gäng får i ödmjukhet dra sin refräng: Du får mat, o kamrat… ”

 

Konflikten, som den målas upp av både Jesus och Joe Hill, kan kännas igen också i vår tid: Förmögenhetsklyftorna växer lavinartat och de rika gör allt för att tysta kritiken. Både Jesus och Joe Hill blev avrättade efter en rättegång med falska anklagelser. Det är även idag vanligt att människor slutar som martyrer när de med sina ord kritiserat korruption och förtryckande maktutövning.

 

Det finns ett annat gemensamt drag i dessa båda texter och det är rörelsen – förändringsperspektivet. Dessa texter refererar inte till en konstant representation mellan språket och verkligheten utan refererar till en verklighet som vi inte omedelbart kan se med vårt yttre öga – en möjligheternas frihet i det som är våra liv. Det är när denna erfarenhet upplyser vår tro som vi kan erfara den kärlek som ”tror allt, förmår allt, uthärdar allt”.

 

Den salighet som kommer ur ett sådant liv är inte beroende av status eller rikedom utan växer ur den gemenskap som är kärlekens källa. Det är en rörelse, närvarande i materien som omtalas i bibeln som ”nya himlar och en ny jord”.En himmel som inte är en plats någonstans utanför vår verklighet utan en erfarenhet mitt i våra liv. Vaclav Havel, tidigare president i Tjeckien, skrev till sin hustru när han satt i fängelse för sin regimkritik: ”äkta tro är något betydligt djupare och hemlighetsfullare än alla optimistiska eller pessimistiska känslor och är avgjort inte beroende av hur verkligheten för ögonblicket ter sig.” Saliga är vi när denna tro bär oss även om perspektiven ser hotfulla ut. När vi möts av en hotfull värld säger Jesus till oss ”när allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig”.

 

Bön: Tack Gud för att du hör den fattiges bön och lyssnar till dem som förföljs för rättfärdighetens skull. Amen.