Vecka 49, 2012

relief_c350Vecka 49, 2012

Jesus l�t dem h�ra en annan liknelse:�Himmelriket �r som ett senapskorn som en man s�r i sin �ker. Det �r det minsta av alla fr�n, men n�r det har v�xt upp �r det st�rre �n alla �rter och blir till ett tr�d, s� att himlens f�glar kommer och bygger bo bland grenarna.� Han anv�nde ocks� en annan liknelse: “Himmelriket �r som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre m�tt mj�l; till slut blir alltsammans syrat.� Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. 
Matt 13:31-34.

Veckans reflex

Himmelriket �r inte en plats, inte ett andligt tillst�nd. Ett senapskorn och en surdeg �r materia och liv. N�r Gunnar Ekel�f skriver fr�n ett avl�gset land �r det ett land av ok�nd materia och liv som man n�r �genom att l�mna sig efter sig efter sig�. Med himmelriket �r det som n�r en man finner en dyrbar p�rla, d� g�r han och s�ljer allt han �ger och k�per den. 

�Jag skriver till dig fr�n ett avl�gset land
Det har ingen f�rg 
det har inga bilder att ge dig
det ger dig inte en tanke att t�nka
Det �r ett avl�gset land
Hur kommer man dit?
Endast genom att f�lja dit
men inte med tankar och f�rest�llningar
och att f�rf�lja �r f�f�ngt
f�rst�llning �r f�f�ng:
Genom att verkligen f�lja
med vad man har verkligt
kommer man dit
Genom att l�mna sig efter sig efter sig
mil efter mil efter mil
Genom att l�mna sig efter sig efter sig
kommer man dit.�
(Gunnar Ekel�f i Opus Incertum)

… f�rst�llning �r f�f�ng: Genom att verkligen f�lja kommer man dit. Himmelriket �ppnar sig i sj�lvutgivande k�rlek, p� samma s�tt som senapskornet visar sin kraft i m�tet med jorden och surdegen visar sin kraft genom att f�renas med tre m�tt mj�l. M�nniskans historia �r den mest omfattande scenen f�r Himmelrikets n�rvaro. Fr�gorna om himmelriket f�r sin mening enbart i den historia som Gud delar med m�nniskan. Gud blir verklig i m�nniskans liv genom skapande n�rvaro och liv. �Genom att verkligen f�lja med vad man har verkligt kommer man dit�. M�nniskan lever sitt liv i historien radikalt �ppen f�r framtiden. Det �r inte ett rike som kan beskrivas med ord, det har inga bilder att ge dig, det har inte f�rutbest�mndhetens fasta form, men den har den �ppenhet som utm�rker den sanna m�jligheten. M�jlighet �r det som kan intr�ffa, inte det som m�ste intr�ffa. I ditt liv �ppnar sig himmelriket som en m�jlighet.

I den brytningstid vi lever kan de system som styr v�r ekonomi verka orubbliga. D�v�rat som det globala ledarskapet har st�ngt f�r att slippa h�ra v�rldsbankens katastrofvarningar om klimathotet kan verka cementerat. Orubbligt och cementerat verkar v�rt �de i historiens fl�de. Den enskilda individen verkar ha mist sitt r�relseutrymme i j�mf�relse med det historiska f�rlopp vi �r indragna i. 

Det �r denna slutna v�rld Jesus bryter upp med sitt tal om himmelriket som ett senapskorn. Lika om�jligt att f�rest�lla sig som att detta korn kan bli ett j�ttelikt tr�d d�r himlens f�glar bygger bo, och �nd� just detta. Det �r inte ett imperiebygge, som Romarriket eller n�got av v�ra imperialistiska milit�rmakters vacklande fasader, utan ett rike som har sin kraft inifr�n det liv som skapar historien. Imperiebyggen har vacklat f�rr. Dessa byggen kommer alltid att ha sin begr�nsade livsperiod, som en kompost, n�r den f�rmultnat finns livet d�r igen. Himmelriket �r inte l�ngre ett avl�gset land, himmelriket �r n�ra. 

B�n

O Herre, l�r oss att utforska historiens hemligheter, cellernas valv och himmelrikets n�rvaro s� att v�rlden blir allt mer genomskinlig och vi kommer allt n�rmare dig. F�rl�t oss v�rt imperiebyggande, all v�r milit�ra galenskap och v�r �del�ggelse av planeten. L�t ditt rike komma och omslut jordens sju miljarder m�nniskor med din r�ttvisa och l�t ditt ansikte, som alltj�mt ligger i skugga, lysa �ver oss alla.  
Amen.