Vecka 5, 2013

relief_c350Vecka 5, 2013

�Ordet blev m�nniska och bodde ibland oss, och vi s�g hans h�rlighet, en h�rlighet som den ende sonen f�r av sin fader, och han var fylld av n�d och sanning. ..”
Joh. 1: 14-18

Veckans reflex

Min far hade grova h�nder, mina h�nder har �nnu kvar minnet av hans stela fingrar och valkiga handflator n�r vi vandrade in i skogsbrynet. Att ha rena vita h�nder som inte �r m�rkta av kroppsarbete var fint. Manschettyrken var efterstr�vansv�rt. Men f�r mig var fars h�nder vackra och outs�gligt varma n�r de n�gon g�ng str�k �ver mitt h�r.

Det har funnits ett f�rakt f�r kroppsarbete och ju n�rmre jorden som arbetaren befinner sig n�r han anv�nder sin kropp ju l�gre har timpenningen varit. Det �r de fina vita h�nderna och de andliga v�rdenas f�rvaltare som v�rderats h�gst. Ocks� i kyrkans f�rkunnelse har andliga v�rden prisats. Klyftan mellan det gudomliga och det kroppsliga har vidgats i takt med att kyrkan blev de m�ktigas och konungarnas hemvist och hans majest�t blev konung av Guds n�de. Mots�ttningen mellan ande och materia sk�rptes intill s�nderspr�ngning. 

F�raktet f�r materia och upph�jandet av �andliga v�rden� passar in i klasskampens retorik. De vita h�ndernas prasslande med sedlar och derivat har f�rsvarats med v�rderingar som till�ter att makt och rikedomar samlas p� n�gra f� h�nder. Inte heller fr�lsningen har f�tt omfatta materiell och kroppslig frihet utan f�rpassats till sj�lens befrielse.

Detta syns�tt �r den diametrala motsatsen till den kristna v�rdnaden f�r det skapade som har sina r�tter djupt ned i den judiska skapelseber�ttelsen och ber�ttelsen om hur ordet blev k�tt och materia. I 1917 �rs svenska bibel�vers�ttning stod att ordet blev k�tt och Gud blev m�nniska. H�r beh�ver man inte bygga in n�gra ytterligare andliga v�rden i kroppen f�r att den ska bli helig. 

N�r vi i den apostoliska trosbek�nnelsen i dag l�ser �de d�das uppst�ndelse� s� l�ste man p� 100-talet �k�ttets uppst�ndelse�. En g�ng i tiden n�r denna text formulerades inneh�ll den en verklig uppr�ttelse f�r de f�rslavade. Det betyder att de kroppsligt f�rtrampade, dessa underkuvade och f�ngslade inte kunde kn�ckas utan fr�lsta och helade reser de sig ur f�rtrycket och prisar Kristus, Segraren. Den kristna tron var en sinnenas och kroppens uppr�ttelse som bek�mpade Gnostikernas antikroppsliga l�ra.

Vi har vuxit upp i en milj� som p�minner om Platonismens samh�lle d�r slavar utf�rde kroppsarbetet och den vise filosofen var h�jd �ver allt detta. F�r oss �r fortfarande kroppsarbetet nedv�rderat, men i den text vi m�ter i dag �r kroppen, materien, b�rare av Guds n�rvaro. Kristus inte upph�jd �ver det m�nskliga utan sann m�nniska. I dag �r det k�ttet, m�nniskan, arbetaren, de knotiga h�nderna som �r b�rare av Guds n�rvaro i v�rlden. 

B�n

Herre tack f�r de varma fingrarnas v�g �ver h�ret, f�r kroppens tunga kamp, f�r verkstadsarbetarnas oljiga h�nder och f�r b�jda ryggar �ver torv och mylla. Tack f�r vardagens allt klarare dunkel, f�r din h�rlighets n�rvaro i kroppens och materiens r�relse fylld av n�d och sanning. 
Amen. 

F�r Veckans bibelmeditation svarar Uppsala missionsf�rsamling
genom pastor Arne Carlsson.

Vinjetten �r ett utsnitt ur Olof Hellstr�ms fondrelief 
Att f�das p� nytt i Uppsala missionskyrka.

Veckans bibelmeditation arkiveras regelbundet 
och finns att l�sa H�R.