Vecka 51, 2012

relief_c350Vecka 51, 2012

�ngeln sade till Maria: �Var inte r�dd, Maria du har funnit n�d hos Gud. Du skall bli havande och f�da en son, och du skall ge honom namnet Jesus…�. 
Luk 1:30 – 35

Veckans reflex

Jag har, p� n�ra h�ll, iakttagit f�rvandlingen av tv� mycket unga kvinnor som tagit emot ett barn. Fr�n en osj�lvst�ndig och meningsl�s tillvaro, uppfylld av arbetsl�shet och nyfattigdom, till en tillvaro fylld av mening och kamplust. Fr�n dagar dominerade av utsatthet och �verlevnad, arbetsl�shetens villkor och pengar, till en dag d�r �gonen lyser av motst�ndsvilja. Villkoren �r desamma, kanske �nnu sv�rare, men livet har f�tt en mening.

�Var inte r�dd, Maria du har funnit n�d hos Gud.� Marias utsatthet i ett ockuperat omr�de av Romarriket, med h�rt f�rtryck och fattigdom, utan �ordnade f�rh�llanden�, var ingen idealisk situation f�r en f�rstf�derska. Man kan i texterna f�lja Marias f�rvandling n�r hon kommer n�ra livstr�skeln, f�delseundret, det givna. M�nniskan som individ och aktivt �jag� f�r st� tillbaka f�r rollen av den mottagande. Kvinnan som ska ta emot en donation, en livets egen hemlighet, g�r det med k�nslan av att vara utvald. Nu �r det inte betygspo�ng eller n�ringslivets kvalifikationspo�ng som g�ller. Nu �r det en f�delseh�ndelse som drabbar med ett s�dant �verfl�d att tanken vacklar och existensen f�r sin mening.

Det finns �gonblick i en m�nniskas liv som �r s� m�ttade av inneh�ll, att hon i dessa situationer b�var inf�r verklighetens och livets mysterium. En troende m�nniska talar d� g�rna om Gud. Ber�ttaren har l�tit en �ngel markera att nu befinner vi oss utanf�r vetandets gr�nser. D�r livets under dallrar r�cker inte begreppsapparaten till. D�rf�r f�r f�rest�llningar fr�n en annan v�rld komplettera bilden av det oerh�rda h�ndelsef�rloppet. I en verklighet d�r vi tror oss veta allt om detta livs hemligheter tillgriper vi bilder fr�n en �bortomv�rdslig� tillvaro. Men vi vet inte allt om materiens mystik och Guds n�rvaro i denna v�rlden. F�delseh�ndelsen sker ju i en kvinnas kropp.Vi �r kanske inte s� ensamma som vi trodde. Livets under �r en h�ndelse som vi aldrig riktigt f�rm�r fatta med v�ra begrepp, och likv�l �r den inte n�gon utomv�rldslig h�ndelse. 

S� kan julens och adventstidens gl�dje och hosiannas�nger f� fylla oss med en ny sorts �verraskande gl�dje. Den gl�dje som p�minner oss om materiens ljusaste mysterium, upplevelsen av en skapande n�rvaro i v�ra liv. Var inte r�dd, du �r inte ensam, du �r utvald av en skapande Gud och din kamp �r m�ttad av mening.

B�n

Hosianna David son, v�lsignad vare han som kommer till v�r kropp med liv och mening, v�lsignad Davids son som kommer i Herrens namn. 
Amen.