Vecka 6, 2013

relief_c350Vecka 6, 2013

�…Sannerligen, jag s�ger er: om vetekornet inte faller i jorden och d�r f�rblir det ett ensamt korn. Men om det d�r ger det rik sk�rd. Den som �lskar sitt liv f�rlorar det, men den som h�r i v�rlden hatar sitt liv, han skall r�dda det till ett evigt liv…� 
Joh. 12: 20-33

Veckans reflex

Jag g�r ofta upp till bikupan och l�gger �rat mot v�ggen f�r att lyssna till det svagt surrande ljudet som bisamh�llet ger ifr�n sig n�r den invintrade sv�rmen �vervintrar. M�nga av dem kommer att vara d�da n�r v�ren kommer men sv�rmen kommer att leva vidare. Ensamt kan inte ett bi leva.

Inte heller en m�nniska kan leva ensam. �ven om vi tid till annan lever som om vi vore ensamma, som om inga nya sl�kter skulle komma efter oss och leva sina liv. Vi lever som om vi vore de sista som skulle leva. Bara jordens g�vor r�cker till just oss s� �r det v�l bra, vi som nu krampaktigt h�ller fast det vi har. M�nga av oss kommer en v�rdag att vara d�da, men hur vi f�rvaltar v�ra liv kommer att ha betydelse f�r de som ska leva vidare.

Vi vet att vi under de senaste �ren har drivit v�r finanssektor, ja hela v�r tillv�xtmodell, p� kredit utan tillr�cklig s�kerhet. Sanningen �r att vi behandlar hela v�r planet som ett l�n utan s�kerhet och lever �ver v�ra tillg�ngar, p� v�ra barns och barnbarns bekostnad. De rika l�ndernas milj�m�ssiga �sn�lskjuts� har gynnat en liten minoritet, medan de v�rsta konsekvenserna har slagit h�rdast mot v�rldens mest s�rbara ekonomier. V�rt s�tt att organisera v�lst�nd och ekonomi �ventyrar v�lf�rden f�r kommande generationer.

Att som ett vetekorn, ett bi eller en m�nniska vara en del av en skapande verklighet betyder att livet �r nu och efter detta nu ska det �verl�mnas, forts�tta med andra �verlevande. Detta �r vetekornets livsform, dess mening ligger i att falla ner i jorden och d�, det �r s� kornet uppfyller sin best�mmelse. Den uppst�ndelse eller frukt som f�ljer p� andra sidan d�den, �r inte utt�nkt av kornet, s�som en egoistiskt planerad ekonomisk vinst �r. Vetekornets liv p� andra sidan d�den vet vi inget om. Meningen med v�rt liv finner vi h�r, det �r h�r vi ska ta itu med saker, arbeta och verka; det �r h�r vi skall g�ra Guds vilja och vara en del av den skapande v�rlden.

V�rt liv f�r inte sin mening i det vi �ger, och kontrollerar, utan i delaktigheten i det liv d�r r�ttvisa skapas mellan generationer och mellan fattiga och rika. Ett liv som inte har n�gon f�rutbest�md f�rdplan men navigerar p� ok�nda farvatten och som �r fyllt av den n�rvaro som gestaltats p� ett kors. 

B�n

Herre jag �verl�ter mig till din k�rlek utan att i tillflykten undfly mitt livs utmaning. Hj�lp mig att anv�nda min frihet till en gemenskap d�r v�rlden fogas samman till en r�ttvis plats f�r kommande generationer. 
Amen.