Vecka 9, 2012

relief_c350Vecka 9,2012

… Jag kallas villol�rare men s�ger sanningen, jag �r missk�nd men �nd� erk�nd, jag �r n�ra d�den men �nd� lever jag, tuktad men inte till d�ds, pl�gad men alltid glad. Jag �r fattig men g�r m�nga rika, jag har ingenting men �ger allt.  
2:a Kor 6: 1-10

Reflektion

N�r Paulus presenterar sig p� det h�r s�ttet h�nvisar han inte till en best�md identitet utan till ett liv i kamp och k�rlek. D�r ryms en m�ngd identiteter. H�r passerar ocks� identiteter som andra tillskriver en person som ska f�rnedras; villol�rare, pryglad f�nge, upprorsmakare och van�rad med d�ligt rykte. Det �r som om Paulus vill spr�cka hela denna moraliserande livssyn och blandar de omd�men som cirkulerar om honom med positivt och negativt stigmatiserande egenskaper f�r att s�tta myror i huvudet p� dem som f�ngats i en okritisk acceptans av konformistiskt beteende. 

Att se p� en m�nniska eller en kyrka utifr�n illusionen om en singul�r identitet g�r det l�ttare att st�ta bort och legitimera utfrysning och stigmatisering av dem som b�r andra v�rderingar �n mina. Det �r skillnad p� en �ppen och inkluderande identitet med m�nga ansikten och en singul�r uteslutande och f�rd�mande identitet som anv�nds f�r att exkludera. Sekterismens och intoleransens vapen har alltid varit att st�nga in m�nniskor i singul�ra identiteter, och utifr�n dessa f�rf�lja, hata och st�ta bort dem som fr�mmande element.

Paulus var revolution�r b�de i f�rh�llande till den romerska ockupationsmakten och den judiska traditionen. Han ville uppmuntra ett f�rh�llningss�tt som s�kte sanningen �ven om det smulade s�nder gamla vanor och identiteter. Han f�rs�ker inte sn�va in en smal profil av kristen identitet utan provocerar med den frihetens n�d som Guds inkarnation i v�rlden �ppnar.

Med uppriktig k�rlek, sanningens ord och Guds kraft, bygger och organiserar han en motkraft mot f�rsn�vning och maktfullkomlighet. Tillsammans med Paulus kan vi vara Guds medhj�lpare i en p�g�ende h�ndelse, en h�ndelse d�r hoppet om en v�rld d�r alla ska �ta sig m�tta kan f�rverkligas. En fr�lsningens dag d�r genetiskt best�md diskriminering och f�rdold eller �ppen oj�mlikhet ska avskaffas, f�rtrycket av kvinnor i sexistiska milj�er och en smygande milj�katastrof i skuggan av en avreglerad finansmarknad ska f�rhindras, en fr�lsningens dag d�r hoppet om en k�rlek som inte d�mer ut men omsluter alla skall f�rverkligas. �Jag �r fattig men g�r m�nga rika, jag har ingenting men �ger allt�.

B�n 

Herre du som betraktar oss utifr�n den stora m�ngfalden av identiteter och erfarenheter som vi �r b�rare av, och �r v�rt livs rikedom, hj�lp oss att aldrig f�rminska v�ra medm�nniskor eller din kyrka till en av oss f�rminskad och exkluderande identitet. L�t v�ra �gon l�na din blick n�r vi s�ker �gonkontakt med den andre. 

Amen