Vecka 9, 2013

relief_c350Vecka 9, 2013

�R�tten tr�ngs tillbaka, r�ttf�rdigheten stannar p� avst�nd, �rligheten snavar p� torget, redbarheten kan inte komma fram…  
Jesaja 59: 14-17

Veckans reflex

Detta �r vad som sker i dag p� Svenska tunnelbanestationer, torg, skolor och sjukhus. Det �r en giltig beskrivning av den svenska flyktingpolitikens nya arbetsmetoder. Svensk polis utbildas i �inre gr�nskontroll� inom det av regeringen initierade projektet REVA, ett samarbete mellan Polis, Kriminalv�rd och Migrationsverk i avsikt att �ka effektiviteten i verkst�llighetsarbetet. I klarspr�k inneb�r det att polisen genomf�r ID-kontroller av personer med �icke-svenskt� utseende. Men polis som visiterar m�nniskor p� gatan och kr�ver att de ska legitimera sig �r inte v�rdigt en r�ttsstat.

Sverige har ocks� i upprepade fall brutit mot internationella konventioner f�r m�nskliga r�ttigheter. Hela 20 g�nger har Sverige f�llts f�r att ha behandlat enskilda asyl�renden i strid med FN:s tortyrkonvention, fler g�nger �n n�got annat land. B�de den Irakiska regeringen och FNs kommitt� f�r m�nskliga r�ttigheter har v�djat till Sverige att inte tv�ngsdeportera m�nniskor till Irak. Trots detta forts�tter Sverige att tv�ngsdeportera irakier i strid mot b�de FN:s riktlinjer och internationell r�tt. Sverige har ocks� f�tt kritik av FN:s kommitt� f�r m�nskliga r�ttigheter ang�ende utvisningar av HBTQ- personer och behandlingen av deras asyl�renden.

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention, konventionen f�r m�nskliga r�ttigheter samt FN:s konvention mot tortyr, men de efterf�ljs inte och Sverige kritiseras g�ng p� g�ng f�r att ha brutit mot dem. Kritiken har hittills inte lett till n�gra verkliga f�r�ndringar. Svensk gr�nspolis har f�tt nog och protesterar, �vi tvingas bryta mot lagen�…� och det �r v�ra chefer som uppmanar till det�.

�R�tten tr�ngs tillbaka, r�ttf�rdigheten stannar p� avst�nd, �rligheten snavar p� torget, redbarheten kan inte komma fram…�

Bibeln tvekar aldrig inf�r plikten att v�rna om fr�mlingen och ofta n�mns d�r �nkan och de faderl�sa barnen. Det som �r gemensamt f�r dessa �r deras v�rnl�shet. De �r ensamma och s�rbara och kan d�rf�r bli utsatta f�r gruppens godtycke. P� internetsidornas m�nga hatsajter anv�nds fr�mlingen som avstj�lpningsplats f�r o�nskade egna egenskaper. Negativa sj�lvbilder d�r individens egen k�nsla av v�rnl�shet och utanf�rskap, som �r sv�ra att erk�nna, projiceras in i fr�mlingen. Fr�n n�thatet �r steget sedan inte alltf�r l�ngt till grymma handlingar mot dem som betraktas som fr�mmande.

Nu �r tid att �teruppr�tta r�tten och r�ttf�rdigheten, nu �r tid att skydda fr�mlingen och l�ta redbarheten komma fram.

B�n
Herre du som aldrig skapade n�gra gr�nser och aldrig l�mnade n�gon utanf�r din k�rlek, hj�lp oss att m�ta varje m�nniska som vore hon din budb�rare. Amen
Amen.