Relief

Veckans bibelmeditation

 • vecka 47 2023

  ”Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga…och änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder…” Matt 13:47-50

  Vid en ytlig läsning av denna text förvandlas den till en hotfull skräckpropaganda, fullt jämförbar med vissa människors generaliserande fördömande av utvalda hatobjekt i sociala medier. Men en sådan läsning är oförenlig med Jesus totala budskap om en barmhärtig Gud. Kanske ska talet om himmelriket inte tolkas som en förutsägelse om en kommande skräckupplevelse utan mer som något kyrkofäderna kallade ”en tropologisk text”, som rör vår individuella inre människa – den personliga existensen.

  Jesus fortsätter med kommentaren att ”himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt.” Han flyttar då fokus från ett anagogiskt perspektiv som förutsäger händelser på domedagen, till människans villkor här i världen. Kanske handlar texten om människans möjlighet att göra fria val och att i denna process vara himmelrikets lärjunge på jorden och bära ansvaret för att sortera goda val från onda. Texten speglar berättarens vrede över dem som väljer hatet när det finns alternativ.

  Förutsättningarna för den här fiskeberättelsen är att människan har möjlighet att välja. Detta utesluter en världsåskådning där allt fungerar med lagbundna krafter som täcker in enskilda händelser. Våra beslut kännetecknas i stället av viljeakter och ställningstaganden som vi själva bär ansvaret för. Klimatkrisen är inte ett verk av lagbundna utvecklingsprocesser utan av människors handlingar och evolutionen är ett öppet skeende vars mål ingen kan förutsäga. Teologen Karl Rahner menar att människosläktet bör förstås som del av en lång evolutionär process inom vars ram den enskilda människan når målet för sitt liv. Genom en icke-tvingande intention låter Gud skapelsen samverka med människor i en pågående skapelseprocess.

  När man försöker förstå samspelet mellan mänsklig fri vilja och Guds avsikter med skapelsen tänker man att människor har möjlighet att i sin inre värld kunna känna igen Guds intentioner. Guds vilja kan förstås som en verkande kraft att samarbeta med och inte bara en viljeyttring. Det är alltså inte bara i mirakel eller i förunderliga avvikande händelser som Gud handlar utan i hela livets skeende där vår vardag in i minsta detalj är en del av livets under. Vår värld är mycket komplexare än 1700-talets upplysningstänkare förstod och kan rymma händelser vars orsaker befinner sig utanför det mätbaras gräns. Himmelrikets hemligheter ger oss nåden att axla ett skapande ansvar över det som sker i världen och kraft till nyskapande handlingar. Detta kan förändra förutsättningarna för mänskligheten att samarbeta om fred och frihet.

  Bön: Gud ge oss nåden att i våra liv känna igen din vilja och hämta kraft ur den. Amen

För Veckans bibelmeditation svarar Uppsala missionsförsamling genom pastor Arne Carlsson. Vinjetten är ett utsnitt ur Olof Hellströms fondrelief Att födas på nytt i Uppsala missionskyrka. Veckans bibelmeditation arkiveras regelbundet och finns att läsa HÄR.