Vi minns Olof Hellström – Missionskyrkans konstnär

Olof Hellström, Uppsala, har efter en längre sjukdom avlidit, 94 år gammal.

Olof Hellström var känd som stadens konstnär med rader av offentliga verk som klocktornet på Berthåga begravningsplats, ljusbärarna i Domkyrkan och statyn på Martin Luther Kings plan, som tolkar de svartas frigörelsekamp i USA.

Han var också Missionskyrkans konstnär och från allra första början involverad i en ovanlig dialog med såväl arkitekten som församlingen vid kyrkans och konstens tillkomst. I en av de tidiga gudstjänsterna i den nya kyrkan dialogpredikade Olof Hellström med Lars Lindberg om bildernas innebörd.

Olof Hellströms insats syns redan utanför kyrkan genom kampanilen, klocktornet, som bärs upp av betongpelare. De kan ses som Guds starka armar, vars händer omsluter jordklotet, kosmos, genombrutet av korset.

I kyrkorummet är fondens relief Att födas på nytt dess teologiska och arkitektoniska centrum, Olof Hellströms svar på församlingens utmaning till honom att gestalta död och liv, korsfästelse och uppståndelse. Kristi sargade kropp är uthuggen direkt ur kyrkväggens tegel och fäst vid korset med grova löstagbara spikar.

Rakt ovanför kroppen ses en ljus färgpelare med en gravid kvinna och konturerna av ett foster. I nästa stund ser vi huvudet på det barn som genom den födande kvinnans sköte just tränger ut i livet. I korsets mitt föds livet. Kristus är på nytt barnet. Livets mörkaste ögonblick – döden – förbyts i dess ljusaste glädje – det nya livet.

Olof Hellström var en unik konstnär, som gång på gång återvände till de existentiella frågorna. Korset och människan återkom som tema. Vid Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 gestaltade han skeppet Oikoumene som kopparrelief, som nu finns vid rådets högkvarter i Geneve. Samtidigt som han förenade det mörka med det ljusa, var han villig att med såväl leende som allvar tala om han ville med sin konst, en attityd långt ifrån vanlig bland konstnärer.

Olof Hellström målade och skulpterade med både stor intensitet och välgörande distans. Vid tillkomsten av kyrkans muralmålning Livets träd fick t ex en av byggnadsarbetarna på egen begäran och till sin stora stolthet måla ett löv. En stor och ödmjuk konstnär med generöst hjärta och glimt i ögat.

Personen Olof Hellström har lämnat oss i stor saknad, men hans konst lever kvar. 

Bernt Jonsson