Volontär i Uppsala Missionskyrka

Kyrkvärd

Du har säkert besökt Uppsala Missionskyrka. Kanske har du sett att den första du möter är en av våra frivilliga kyrkvärdar. De sitter där varje vardag från kl 08.00 – 21.00 och gör det möjligt för oss att hålla kyrkan öppen. Varje pass är på 4 timmar och du kan sitta en gång i veckan eller någon gång i månaden. Ingen kommer att fråga efter din tro, såvida du inte själv gärna vill tala om den.

Servering

I vårt kafé och vid vår konferensuthyrning har vi anställd personal, vi har också praktikanter som behöver arbetsträning, men vi har också behov av frivilliga volontärer som kan ställa upp.

Specialuppgifter

Språkkafé och läxläsning, särskilt har vi behov av dig som kommer ihåg matten från gymnasiet.

Hands club heter gruppen som träffas en gång i veckan och lagar trasiga stolar, byter lampor, fixar med än det ena än det andra. 

Kanske har du specifika kompetenser, ekonomi, marknadsföring, arbeta med barn och unga. Du kanske har ett långt yrkesliv bakom dig men känner att du fortsatt vill utvecklas i nya utmaningar. Vi har massor med uppgifter att dela med oss av och vi har väldigt trevligt tillsammans. Du kanske är student här i Uppsala och vill göra något annat än att studera. Du kanske har behov av arbetsträning och gemenskap.

Välkommen som volontär! 

Ekonomiskt kan du också bidra, läs mer på denna länk

Vill du veta mer, kontakta pastor Torbjörn, diakon Eva eller intendent Ann-Louice. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida, klicka på denna länk