Enebygården

Enebygården är Uppsala Missionsförsamlings sommarhem och används för församlingens verksamhet, dess medlemmar, ungdomar och vänner.

Dagkollo veckorna 25, 26 och 33. Inga besök dessa veckor.

Gårdsvärdar finns övriga veckor. Ingen allmän servering, men medtag gärna egen förtäring, njut av miljön och finn ro vid Ekolns strand!

Hur hittar man till Enebygården?

 karta_eneby_small