Lediga tjänster

Vi behöver en pastor till i Uppsala – är det du?

Om du vågar utmana och vågar utmanas. Om du vill att kyrkan ska vara en öppen plats för människor att söka tro, mening och sammanhang. Om du menar att kyrkan måste leva i skärningspunkten mellan tro, kultur och samhälle. Då är Uppsala din plats.

Vi har ett bra kollegium, normalt två pastorer – nu saknar vi en -, en diakon, en församlingsmusiker och en församlingspedagog. De arbetar tätt tillsammans med målsättning att göra varandra bättre.

Vi har en god arbetsgemenskap i vår kyrka. I vårt kafé- och konferens finns intendent, konferenstekniker och flera anställda i köket. Detta arbete är en väl integrerad del av församlingen – ett sätt att vara kyrka.

Vi är en välkänd kyrka i vår stad, mitt i centrum. Ett folkets hus som fylls av människor varje dag från 8 till 21. Som pastor visar du dig tillgänglig för samtal genom att bära din krage också på vardagarna. Du möter människor som säger -”detta är också min kyrka”. I denna kyrka ryms samhällsdebatten, varje vecka något tema som lyfter de globala frågorna. Världen finns också mitt ibland oss, i vårt språkkafé och i våra internationella kontakter. I denna kyrka finns kulturen, inte minst musiken, i snitt 100 personer kommer på lunchmusik varje onsdag, på helgerna är det ofta konserter och på vardagskvällarna har vi 8 körer som övar och i våra replokaler spelar många band. I kyrkan ryms bön och bibelstudier, varje morgon är det morgonbön, olika grupper studerar bibeln, både de med mogen tro och de med sökande tro. I den vardagsöppna kyrksalen brinner alltid ljus i ljusbäraren, besökare går in, sätter sig på en bänk och skriver böner och lägger i vår bönekruka. 

Våra gudstjänster är liturgiskt genomtänkta, varje gudstjänst planeras av gudstjänstledare, predikant och musiker minst 10 dagar i förväg, En gång i månaden sjunger barnkören och då fylls det på med många barnfamiljer– vi är inne i en positiv trend att fler unga vuxna söker sig till vår församling.

Vår församling är huvudman för Universitetskyrkan, för den andliga vården på häktet, och ansvarig för Waldenströmska studenthemmet. På alla dessa tre platser finns en pastor som är installerad i vår församling. Vi har ett fint samarbete med de andra församlingarna inom Equmeniakyrkan i vår stad och det är ett mycket gott ekumeniskt klimat i staden. Vi håller på att skriva nytt samverkansavtal med Svenska Kyrkan. Tillsammans med Österledskyrkan är vi också huvudman för integrationsarbetet NybyVision som finansieras av Uppsala kommun.

Vi är en fantastisk församling med ett mycket stort engagemang. Varje dag hålls kyrkan öppen av volontärer, kyrkvärdar som sitter i värdbåset och tar emot besökare, volontärer i kaféet som serverar soppa och säljer kyrkbakat. Vi har flera ordinerade pastorer och diakoner i vår församling utöver de anställda. Några arbetar i civila yrken, andra är pensionärer. Många av dem är ett stort stöd till kollegiet och har särskilda ansvarsuppgifter.

Uppsala är en vacker stad. Det är en storstad med alla dess möjligheter men den beter sig som en småstad med sin närhet och enkelhet.

Så om allt är så bra varför behövs du? Jo vi tror att du kommer med nya perspektiv, vi tänker att du tillhör en yngre generation då flera i vårt församlingskollegium är 60-talister. Vi hoppas att du vill, tillsammans med dina kollegor, fortsätta att utveckla arbetet med unga och unga vuxna. Vi tror du är drivande och lyhörd, modig och tålmodig.

Vi tror att en pastor behöver bo där församlingen lever sitt liv. Därför hoppas vi att du kan tänka dig att flytta hit. Vi förutsätter att du är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan.

Ansökningstiden är till den 16 mars med sikte på anställning den 1 september. Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. Anställningsprocessen sker i samråd med Equmeniakyrkans regionala ledning.

För information om anställningens innehåll och villkor, kontakta Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare, tel. 0707 25 00 25 eller via epost till

Fackligt ombud är Gunnar Axelson Fisk, tel. 0708 766 233 eller via epost

Till sist: skicka din ansökan till:

Välkommen !