Musiksalen

Musiksalen

Musiksalen som har ett piano kan användas för musicerande och sjungande och dess läge ger ostörda övningsförhållanden. Lokalen kan också möbleras för konferenser med grupper om 25-50 personer.