Spelstugan

SpelstuganSpelstugan i Missionskyrkan
en lördag/månad 13.00 – 15.15

Öppna spelstugor i Musiksalen, Missionskyrkan

Nästa tillfälle blir lördag 30 november!

Avgift 40:-/tillfälle. Tag gärna med eget fika!

Vi spelar traditionell folkmusik som deltagarna föreslår och gruppen har sedan många år en stor repertoar av låtar från företrädesvis Uppland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Du som gillar folkmusik är välkommen!

För närmare upplysningar om Spelstugan i Missionskyrkan, kontakta
Gunnar Vegerfors, 070-28 39 746

E-post: Gunnar Vegerfors