Vecka 02, 2012

relief_c350Vecka 02,2012I evangeliet uppenbaras n�mligen en r�ttf�rdighet fr�n Gud, genom tro till tro, som det st�r skrivet: “Den r�ttf�rdige skall leva genom tron.”  
Rom. 1:16-17

Reflektion
Det �r inget av betydelse som h�nt, enbart att vi f�tt en ny almanacka med rena och oskrivna blad. De oskrivna bladen �ppnar en m�jlighet att omstrukturera de livsvanor som i s� h�g grad best�mmer vad vi g�r med v�r tid p� jorden.

�ppenheten kan verka skr�mmande f�r dem som inte vill n�gra f�r�ndringar, f�r dem som g�mmer sig bakom konservatismens stela klasstillh�righet, f�r dem som tolkar framtiden i trygga ekvationers f�ruts�gbarhet. I den klassiska ekonomins historia g�mmer sig det lilla mantrat; �allting annat givet�, mantrat som ska ge oss r�tt att forts�tta bygga v�ra individualistiska luftslott.

Men allting annat var aldrig givet. En of�rutsett kraftig jordb�vning med en of�rutsett gigantisk tsunami �verraskade. En arabisk v�r som br�t jordskorpan och avsl�jade en gigantisk eruption av sammanh�llning och konkreta f�r�ndringsbehov, rubbade cirklarna. En upp�tstigande misn�jesv�g mot or�ttvisorna i ekonomin, en medk�nslans occupy r�relse, v�xte fram runt b�rshusens fasader. En ekonomisk kris, som fick mammons furstar att g�mma sig bakom skuldbergens or�ttvisa branter, spred sig likt en gr�sbrand in i det europeiska eurosamarbetets tunna fasader och p�minde oss om att ingenting �r givet. Och s� klimatf�r�ndringarnas stormar som rycker upp gran och tall med r�tterna och s�tter ig�ng jordskreden i erosionens sp�r, ett varningsrop som likt Bileams �sna dementerar “allting annat givet”.

�Allting annat of�rutsett� �r trons och religionens spr�k. Trons livsform �r en �f�rvandlingspraktik� som Ola Sigurdsson formulerar religionens f�rh�llningss�tt. Trons och tillitens spr�ng in i det ok�nda, k�rlekens och r�ttvisans praktik. Det �r en annan v�rld �n den d�r “Homo economicus” maximerar sin vinst, helt isolerad fr�n sina medm�nniskor. Efterf�ljelsens praktik �r of�ruts�gbar, st�ndigt beredd p� f�r�ndring f�r att m�ta den andres rop, centrifugalkraften som driver ut�t, ut�t, �nda ut i tortyrkamrarnas smutsiga praktik.

Trons praktik ger en ny m�jlighet att omstrukturera de livsvanor som kan st�rta tids�lderns svarta pelare och f�renas med alla nedn�tta m�nniskol�ppars rop p� hj�lp. Den ger oss m�jlighet att h�ra ropen fr�n Greklands sv�ltande barn och de lettiska m�drarnas landsflykt f�r att f� arbete. Trons praktik sammanv�vd med dem som ska resa sig, sammanv�vd som ett hopknutet foster � sammandraget hopknutet som inf�r en f�dsel- en knut av livsvilja och tilltro. En p�nyttf�delse i tro.

B�n
Herre l�r oss att leva med trons os�kerhet i tillit till den djupa mening som �r din k�rlek i v�rlden och l�t varje f�rh�llande till andra bli ett k�rleksf�rh�llande till dig. L�r oss att �lska i tro genom m�rker och ovisshet, allt blindare och djupare, tills endast k�rleken �terst�r. 

Amen