Vecka 05, 2012

relief_c350Vecka 05,2012

H�r mina f�r! S� s�ger Herren Gud: Jag skall skipa r�ttvisa bland f�ren, bland baggar och bockar. �r det inte nog att ni f�r g� i vall p� de b�sta betena, m�ste ni ocks� trampa ner resten av betet? �r det inte nog att ni f�r dricka klart vatten, m�ste ni grumla det som �r kvar med era kl�var? Mina f�r tvingas beta vad ni har trampat ner och dricka vad ni har grumlat.

S� s�ger Herren Gud till f�ren: Jag skall sj�lv skipa r�ttvisa mellan de feta och de magra f�ren. Ni knuffar de svaga med bog och l�nd, ni st�ngar dem tills ni har tr�ngt bort och skingrat dem. Men jag skall r�dda mina f�r, s� att de aldrig blir till ett byte.  
Hesekiel 34:17 – 22

Reflektion

Detta �r en gammaltestamentlig text, skriven n�gon g�ng efter Jerusalems fall ca 586 �r f.v.t. �nd� k�nns den p� n�got besynnerligt s�tt aktuell. Kanske det �r f�r att de element�rt m�nskliga v�rderingarna har sitt ursprung i den materiella verklighet vi talar om som skapelsen. Om denna skapelse handlar hela bibeln och den vill hj�lpa oss att se en mening i detta liv, en mening som vi ibland kallar Guds vilja.

Om vi antar ett globalt perspektiv, och f�r in det vi vet om milj�f�rst�relsen i detta perspektiv, �r det inte sv�rt att f�rst� vilka som tilltalas: ��r det inte nog att ni f�r g� i vall p� de b�sta betena, m�ste ni ocks� trampa ner resten av betet?� Det klimathot som drabbar Nordafrika med torka, sv�lt, folkf�rflyttningar och kaos har sitt ursprung i de rikaste kulturernas livsstil och ekonomiska strukturer. De globala strukturernas effekter finns ocks� att studera i miniformat mellan de rikaste klasserna och de fattigaste inom varje regional enhet. De grekiska m�drar som inte har mat till sina barn n�r de ska skicka iv�g dem till skolan kan ber�tta hur detta fungerar.

��r det inte nog att ni f�r dricka klart vatten, m�ste ni grumla det som �r kvar med era kl�var?� Klimatf�r�ndringarnas konsekvenser �ventyrar m�nniskors �verlevnadsm�jligheter genom brist p� dricksvatten, minskad livsmedelsproduktion, �kade h�lsorisker och begr�nsning av livsutrymmet genom markf�rs�mring och �versv�mningar. Meteorologiska f�r�ndringar och glaci�ravsm�ltning h�jer havsniv�n och saltvatten tr�nger in i de stora flodsystemen som g�rs obrukbara. M�nga av v�ra smutsiga industrier f�rl�ggs till l�nder med bristande milj�tillsyn och f�rgiftar deras dricksvatten f�r att vi ska f� tillg�ng till billiga varor.

Vi deltar i en gigantisk destruktion av v�rldens �verlevnadsm�jligheter. Om detta handlar bibelns ber�ttelse och blir d�rmed politisk. Denna destruktion har eskalerat under den nya avreglerade ekonomiska finansmarknadsregimen. F�r den som lyssnar efter Guds vilja blir hela livet politiskt och fyllt av en helig mening, att samverka med den som vill skipa r�ttvisa mellan de feta och de magra, den som vill �teruppr�tta m�nsklig v�rdighet och fr�lsas till en gemenskap d�r inte ens d�den skiljer oss �t.

B�n
Herre vi har l�nge njutit av det b�sta v�rlden kan erbjuda och l�nge har vi njutit av klara vattenk�llor, f�rl�t oss v�r v�rdsl�sa framfart och de destruktiva strukturer vi byggt upp. Hj�lp oss att m�lmedvetet och beslutsamt delta i den revolution som str�var efter en ny r�ttvis ordning i harmoni med din vilja. 

Amen