Vecka 07, 2012

relief_c350Vecka 07,2012

Om jag talar b�de m�nniskors och �nglars spr�k, men saknar k�rlek, �r jag bara ekande brons, en skr�llande cymbal� 
1:a Kor. 13:1-13

Reflektion

Det �r l�tt att svara med nolltolerans mot den som drabbad av f�rtvivlan eller hunger beter sig v�ldsamt. Det �r l�tt att f�rd�ma en stressad sjuksk�terska som l�ser en d�rr f�r mycket. F�r den som har en varm bostad ordnad �r det sv�rt att f�rst� hur v�rmande gott en flaska br�nnvin kan vara. Inkomstklyftorna har �kat snabbare �n i de flesta andra OECD l�nderna. Om jag hade maktens hela spr�karsenal, de b�sta PR byr�ernas strategiska resurser och hela forskarv�rldens selektivt utvalda urs�kter, men saknar k�rlek till den f�rtvivlat v�ldsamme, den stressade sjuksk�terskan och den frusne uteliggaren, �r jag bara ekande brons, en skr�llande cymbal.

Det ligger n�ra till hands f�r de flesta att tvivla p� en barmh�rtig Gud i m�tet med dessa utsatta och pl�gade m�nniskor. Detta trots att de flesta av oss k�nner en tagg av sm�rta en skymt av medlidande. Vi �r missledda och lurade, fostrade till girighet och sj�lviskhet av tidsandans propaganda och f�rledda att tro p� marknadens ofelbarhet och likv�l k�nner vi sm�rta inf�r den andres lidande. Du beh�ver inte d�va sm�rtan, den �r en livsyttring, en kallelse i djupet av ditt v�sen att vara m�nniska. 

Den syriske soldat som v�grar skjuta mot civila, med risk att sj�lv bli m�rdad, den nazistiske f�ngvaktare som v�nde bort ansiktet n�r en liten pojke hoppade ut fr�n godsvagnen, den socialarbetare som br�t mot reglementet och hj�lpte den mentalsjuke att f� mat �r tecken p� lyh�rdhet mot en djupare kallelse utan att veta vem som kallat. P� samma s�tt �r det inte den som talar �nglarnas spr�k som uttrycker livets djupaste mening utan den som handlar spontant i k�rlek. Vi har ingen b�ttre f�rklaring till deras mod att trotsa makten och hatet �n de spontana livsyttringarna; k�rleken, givandet, villigheten att d� hellre �n att d�da den oskyldige. Det �r detta som �r det stora undret och den stora utmaningen i trons och tillitens livsh�llning.

�nnu f�rst�r jag inte vem Gud �r, men vill jag vara n�ra honom s� finns han d�r n�gon ger en fattig m�nniska br�d, d�r en stressad sjuksk�terska f�r nya villkor, d�r den bostadsl�se f�r ett varmt rum, d�r inkomstklyftorna minskar, d�r handikappade blir sedda och d�r k�rleken v�ller upp s� att du kan gripas av den och m�ta dagen med en spontan livsyttring av k�rlek. 

B�n 

Hj�lp oss att minska avst�ndet till de sm�rtb�rande. L�r oss att sl�ppa fram den spontana medk�nsla som driver oss in mot de utsatta med den kristallklara k�rlekens fl�de och den framv�llande �mhetens �vertygelse.

Amen