Vecka 1, 2012

relief_c350Vecka 1, 2012

“

� D�r har han rest ett t�lt �t solen, den liknar en brudgum som l�mnar sin kammare, en hj�lte som gl�ds �t att l�pa sin bana. Den stiger vid himlens ena �nde och n�r i sitt kretslopp den andra, ingenting �r g�mt f�r dess gl�d.�  
P:s 19:2-7

Reflektion
�Den liknar en brudgum som l�mnar sin kammare…� En brudgum som l�mnar kammaren �nnu rusig i blodet av �lskogens hetta och med minnet av orgasmen som en hetta i blodet, stolt och o�vervinnlig, f�renad med sina dr�mmars sk�nhet med ett heligt sinne, en vilja ny och god. Kan Guds h�rlighet och m�nniskans beskrivas mer m�lande och drastiskt. Avbilderna av det som �r i himlen, tingens m�ktiga tungade tystnad, det �r inte tal, det �r inte ljud, deras r�ster kan inte h�ras, men �ver hela jorden n�r de ut, till v�rldens �nde deras ord. Den dansande Dervischen i morgonrodnadens glans, det dansande skeendets �gonblicksdans. En hymn g�r opp av fr�jd och hopp fr�n f�glars glada kv�den fr�n blommorna och tr�den. Gudserfarenheten m�lad i bilder av naturen och himlavalvet g�r som en r�d tr�d genom mystikens vackra bilderbok och psalmdiktningens mjuka v�gor som skvimpar och sl�r mot sj�lens bryggkanter.

N�r det till ber�ttelsen om Jesu f�delse fogas en bild av tre vise m�n, tre konungar som tolkat himlavalvets r�relser och stj�rnornas g�ng efter den tidens uppfattning om himlavalvets hemlighet, s� �r det en ber�ttelse som avsl�jar v�r iver att f�rst� “Guds h�rlighet”. Himlen f�rkunnar Guds h�rlighet och himlavalvet vittnar om hans verk… Ocks� i dag vill vi f�rst� hur v�rlden �r uppbyggd, den sista felande l�nken som g�r allt begripligt. De tre vise m�nnen s�kte den i ett stj�rntecken och vi s�ker den i en Higgspartikel. L�nken som ska g�ra nebulosorna och v�rldens universa begripliga och sammanh�ngande. Men inte ens Moses fick se den felande l�nken; �Mitt ansikte kan du inte f� se…� var Guds bistra svar p� hans beg�ran.

Kanske det inte �r en slump att det �r m�nnen i de vackra ber�ttelserna om Guds h�rlighet som s�ker den felande l�nken medan kvinnorna b�r p� en f�rborgad hemlighet av n�rmast religi�s erfarenhet. N�r barnet som formats i kvinnornas inre vill se v�rldens ljus och hennes kropp f�rvandlas till mottagerska, n�r h�ftbenen mjuknar och foglossningen �ppnar f�r barnet och livets krafter f�r ansiktet ut i ljuset f�r att tilltala modern med sitt f�rsta skrik, d� formas en erfarenhet av delaktighet. Kvinnan, f�derskan, l�ter sig anv�ndas, ger sig h�n �t krafter som �r st�rre men �nd� s� inneboende, l�ter sig vara del av en h�ndelse d�r livet �terskapas. Ett �gonblick f�rt�tad som en explosion, ljus�rsm�ngfaldigad i en enda samlad r�relse. S� har mannens �gonblick av rusigt blod och kvinnans erfarenhet av livgiverska f�renats till ett �gonblick, Guds h�rlighet, solens m�ktiga ljussk�l �ver havsspegeln, ljus av ljus, tystnad-ljus-r�relse. K�rnan i universums Big bang, livets �gonblick i universums exploderande tystnad.

B�n
Herre vi, lovar och tackar dig f�r k�rlekens h�rlighet, f�r f�dandets hemlighet d�r ditt ord blir n�got bultande skimrande, r�r sig och andas, r�r sig simmande som en himlakropp i urvattnet och talar utifr�n, inifr�n, fr�n alla h�ll om din H�rlighet. Aldrig f�rstummas tonen fr�n himlen i sj�lens glada pilgrimss�ng.  

Amen