Vecka 13, 2012

relief_c350Vecka 13,2012

�Ty han �r v�r fred, han har med sitt liv p� jorden gjort de tv� l�gren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen�  
Ef. 2:12-16

Reflektion
N�r ett land �r i krig �r det tv� saker som �r viktiga; att hemmaopinionen h�lls vid gott hum�r och att fiendebilden m�las upp s� att fiendens identitet utm�las med entydigt hatfulla egenskaper, en fiende som f�rverkat sin r�tt att leva. Hemmaopinionen i det under andra v�rldskriget aggressiva Tyskland matades med billiga varor fr�n fronten och en stark �tskillnad mellan vi-gruppen och de-gruppen.

Vi �r en hemmaopinion som matas med bilder av soldater som h�lsar p� barn och �ker omkring i klumpiga bilar p� fridfulla bygator d�r tacksamma m�nniskor skyddas fr�n talibaner. Dessutom �kar den vinstgivande vapentillverkningen p� v�ra skatteint�kter s� att vi kan leva i skydd av en tigerekonomi.

Det var s� det var m�jligt f�r Tyskland att driva andra v�rldskriget och s� m�jliggjordes f�r USA att f�ra krig i Vietnam och det �r s� det �r m�jligt f�r Sverige att dras allt l�ngre in i krig och krigsf�rberedelser. Sverige har blivit en krigf�rande nation, en nation som d�dar m�nniskor i Afghanistan. En nation som samarbetar med andra krigf�rande nationer och utrustar dem med ammunition, missiler och h�geffektiva vapen.

Beslutet att �verge fredslinjen med tonvikt p� samtal, f�rhandlingar och politiska l�sningar �r �del�ggande f�r den process mot fred och f�rsoning som l�ngsiktigt l�ker krigets s�r. Den tro p� en skapande Gud som har kommit med budskap om fred f�r dem som var l�ngt borta och fred f�r dem som var n�ra kan inte l�ta sig tystas av propaganda och vapentillv�xtens vinster. Kriget �r en destruktionsakt b�de f�r den m�nniska som drabbas och den krigf�rande parten.

Det kristna hoppet f�der en gemensam s�ng av m�nga, d�r skiljemuren har rivits och fiendskapen upph�rt. Liksom Gud enligt kristen tro inte kan annat �n �lska, s� kan han inte heller annat �n skapa, g�ra nytt mot all f�rst�relse, mot all d�d. 

B�n 

Du som g�r allt nytt. Hj�lp oss att l�ka krigets s�r och uppr�tta en skapande samverkan d�r vapnen slagit s�nder m�jligheter till f�rsoning.  

Amen