Vecka 52, 2011

relief_c350Vecka 52,2011Guds h�rlighets kraft skall p� allt s�tt ge er styrka att alltid och med gl�dje vara uth�lliga och t�lmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort er v�rdiga att f� ta del av det arv som v�ntar de heliga i ljuset…  
Kol 1:11-14

Reflektion
Louise Epstein fr�gade sina g�ster i studion om de hade �inre frid�. Svaren varierade fr�n att aldrig k�nna inre frid till att g�ra det n�gon g�ng om �ret eller kanske vid n�gra s�llsynta tillf�llen, ofta efter stor anstr�ngning.

N�r folkmusikerna spelar �Den innersta friden� i torpark�ket b�rjar takstockarna viska sin ber�ttelse om armod och kamp, k�rlek och tillit och med tvekan ocks� om friden, den innersta friden n�r helgsm�lsringningen meddelade helg.

N�got gick s�nder mellan torparlivets n�rhet till det gudomliga och v�lf�rdsstatens stress och oro.N�got gick s�nder under tyngden av pengarnas makt och v�r stora rikedom som aldrig blev stor nog.

Fr�n platsen d�r gatlyktornas sken inte n�dde, fr�n de utmattade och heml�sa, fr�n de hungrande och t�rstande, de f�ngna och pl�gade, de som medelklassen i v�lf�rdsl�nderna f�raktade, kommer en ny r�st, vild och stark. En upprorets v�r som trotsar pansarvagnarnas h�rdhet. De kastar av sig v�r medk�nslas ok och v�grar anta offrets ansikte, deras �gon flammar av uppr�ttelse och de v�ller fram i b�ljande led som en beslutsam golgatavandring. Vi som alltid v�nt andras kinder till, hur skulle vi kunna f�rst�? Nu hj�lper inte l�ngre v�rt �verskotts foder och v�ra filtar, nu kr�vs �gon som ser och �ron som lyssnar till varselm�nniskornas rop, de som b�r den innersta fridens ansikte.

Hur skulle den innersta friden kunna lysa �ver oss om vi v�nder bort ansiktet, om ansiktet, v�nt mot den andre, �r blint tillbommat? V�r s�nderfallande styrka, v�r p� falska grunder byggda ekonomi, b�rjar likna en under krig s�nderskjuten katedral. Nu v�ntar ocks� v�r uppr�ttelse, v�rbeslutsamma f�rd f�r att �verbrygga v�ra inb�rdes avst�nd, l�ta uppdrag granskning visa oss v�r n�sta och uppenbara det nyf�dda barnets ansikte som ligger i skugga. Guds h�rlighets kraft ska ge oss mod att �verge all lyxforskning och tekniska bl�ndverk, l�ta planeten och v�ra uppt�ckter tillh�ra alla som en gemensam arvedel till en helad m�nsklighet. Eftersom tiden �r kort, n�stan ute, ge oss mod att ta f�rsta steget mot den innersta friden. 

B�n
L�t din h�rlighets kraft, den innersta friden, p� allt s�tt ge oss styrka och gl�dje i modet att f�renas med de heliga som s�ker din r�ttvisa och alla heligas uppr�ttelse. 

Amen

F�r Veckans bibelmeditation svarar Uppsala missionsf�rsamling
genom pastor Arne Carlsson.

Vinjetten �r ett utsnitt ur Olof Hellstr�ms fondrelief 
Att f�das p� nytt i Uppsala missionskyrka.

Veckans bibelmeditation arkiveras regelbundet 
och finns att l�sa H�R.