vecka 6 2020

Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.” ”Matt 19:27-30

Jesus proklamerar en omvänd värderingsskala för de dolda krafter som styr våra liv. Och då menar jag inte några slags demoner utan snarare de omedvetna krafter som  påverkar det vi gör av vår tid på jorden. Det vi trodde var berömvärt kan i själva verket vara omedvetet och destruktivt. Det som Freud tyckte sig ha upptäckt: En inre värld av erfarenheter och värderingar kan styra våra känslor och handlingar men alla är inte berömvärda och just därför gömda i det omedvetnas kammare.

Jesus hade nyss förklarat för sina lärjungar hur svårt det är för en rik att komma in i himmelriket, ”det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike”. Mycket pengar kan ge oss möjlighet att vara generösa men är ofta en stark kraft som hindrar en rättvis fördelning av jordens tillgångar och faktiskt till och med vår överlevnad. När Jesus blottlade detta förhållande gick den rike mannen bort från honom.

Man behöver inte spekulera i apokalyptiska händelser, med andevärlden som aktörer, för att förstå att det enligt Jesus är något fel på våra värdeskalor. Jesus vänder på skalan 180 grader, så att de som är först skall bli sist. I den aktuella debatten om klimatkrisen gör Johan Rockström på samma sätt med Donald Trumps värderingsskala. USA:s president kallar klimatkrisen för en domedagsberättelse. Det kunde inte vara mer fel skriver Johan Rockström, ”i verkligheten är det den fossilberoende världen som orsakar död och krig – medan klimatomställningen representerar fred och hälsa”.

Att synliggöra dolda drivkrafter kan vara upprörande för dem som menat sig vara goda. För Trumps image att framstå som rättvis och fredsälskande blir det pinsamt när hans handlingar leder helt åt andra hållet. Att vara rik  i en fattig värld eller frihetsälskande politiker i en auktoritär kultur är motsägelsefullt, om man förespråkar rättvisa och allas lika värde. Att komma in i himmelriket där rättvisa enligt Jesus är en dygd är svårt för den rike. När den politiska värderingsskalan byts till en GAL-TAN skala, där auktoritet värderas som en motsats till frihet kan en anpassning till denna skala, för den som tidigare värderat frihet högst, ge intryck av makthunger istället för värdekonservativ stabilitet.

Man kan kritisera GAL-TAN skalan för att ha värderande inslag av “god mot ond” eller att sakna vänsterperspektiv, eftersom ingen av de sex dimensionerna representerar fördelningspolitik. Alla värderingskalor bär spår efter sina konstruktörer och Jesus har skapat en egen: Hans värderingsskala har de fattiga och relationen mellan Gud och människa som tyngdpunkt där makt och pengar inte konstituerar gränserna. En sådan skala erbjuder ett nytt rum för samhällelig organisation och politiskt deltagande där makt  och pengar inte konstituerar gränserna. Detta samhälles ideal är ett rike med multipla sfärer och subjekt, ett rike som inte är hänvisat till det förgångna eller till kommande utopier. Guds rike är nu, mitt ibland er och nära, en kosmopolitisk gemenskap och dynamisk rörelse som växer fram ur Guds barmhärtighet.

Bön: Låt ditt rikes hemlighet leda våra hjärtan och handlingar mot fred och frihet. Amen.