Vecka 8, 2012

relief_c350Vecka 8,2012

..Nu tog dj�vulen honom med sig upp p� ett mycket h�gt berg och visade honom alla riken i v�rlden och deras h�rlighet och sade �Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.� D� sade Jesus till honom: �G� din v�g, Satan. Det st�r ju skrivet: Herren din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka�… 
Matt 4:1-11

Reflektion

�vermodigt utropar den desperate milj�aktivisten: �Det �r inte l�ngre naturen som styr jorden, det �r vi� och drar d�refter slutsatsen att vi i s� fall m�ste ta v�rt ansvar som gudar. �Att leka Gud (i betydelsen att vara intelligenta designers) p� en planetarisk niv� �r viktigt om inte skapelsen ska f� oreparerbara skador.� N�r hoppet tas ifr�n oss, om m�jligheten till gemensam �verlevnad genom ett inre ljus som speglar en verklighet ut�ver v�r begr�nsning, �terst�r flykten in i teknikoptimism. Makten att manipulera gener och skapa nytt liv med hj�lp av syntetisk biologi lockar som en frestelse. Allt detta skall jag ge dig om du s�tter din lit till teknikens makt.

I den rika v�rlden �r vi bortsk�mda med att ha tillg�ng till en framtid och en sj�lvklar utvecklingsoptimism. Vi gl�mmer l�tt att f�ruts�ttningen f�r den �r det inre ljus som skapar en vilja till r�ttvisa och k�rlek. L�t oss f�r ett �gonblick sl�ppa det inre ljuset, gl�mma dess trygga v�rmande mod, f�rlora det en stund och samtidigt skymma sikten till de andras r�relse mot ljuset. N�r vi p� detta s�tt f�r ett �gonblick tappar kompassriktningen och rusar runt i den konturl�sa dimman smyger sig desperationen p�. Vi �r i denna tanke ensamma att leka Gud p� en planetarisk niv� och �r, utan Gud, utl�mnade �t tomma fantasterier om manipulerade gener och m�jligheten att skapa nytt liv med hj�lp av syntetisk biologi. Ensamma att trygga oss till m�jligheterna att manipulera klimatet med storskaliga ingrepp i stratosf�ren.

Ber�ttelsen om Jesus frestelse uppe p� det mycket h�ga berget, d�r han s�g alla riken i v�rlden och deras h�rlighet, �r frestelsen att f�rbl�ndas av en vision som vi kan f�lja f�r att f� makten; en teknisk l�sning av klimathotet, en lagbunden l�sning av den ekonomiska krisen, en marknad som med sin osynliga hand skapar rikedom, en stark ledare. En l�sning d�r vi rycker till oss r�tten att forts�tta med f�rst�relsen, vapenproduktionen, koldioxidutsl�ppen, utvisningen av n�dlidande ur de rika enklaverna. Frestelsen att rycka till sig makten att vara Gud, s�som man beh�ller ett rov f�r sig sj�lv, att beh�lla privilegierna, att avguda �gandet och tillbedjan av tillv�xten f�r att f� tillg�ng till makten �ver v�rldens h�rlighet.

Jesus ryckte inte till sig makten och skjuter inte fr�n sig lidandet. Hans liv bestod i enkla materiella tj�nster till dem han m�tte. Behovet av br�d och vin, h�lsa och k�rlek. Tj�nster med kortvarig effekt i f�rh�llande till en interplanetarisk r�relse, men tj�nster insatta i ett sammanhang som han talade om som Guds rike. 

B�n 

Det �r en smula ensamt Herre, utan din synliga n�rvaro. Vi skulle s� g�rna vilja att du var h�r s� att vi kunde se hur vi ska hantera v�ra liv. Du har givit oss tilliten och det inre ljuset, men n�r dimman t�tnar f�rvandlas ljuset till en ogenomtr�nglig v�gg. I tillit att det �r ditt ljus som lyser upp dimman r�cker vi varandra h�nderna i tj�nande tillbedjan.

Amen