Vecka 8 2020

”…Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet…” Mark. 10:32-45

När Jesus och hans lärjungar var på väg upp till Jerusalem berättade han för dem att han skulle torteras och dödas. Inom honom hade en visshet vuxit fram om vad som skulle hända honom. Han kände till vad profeterna hade sagt om Messias men han bar också på en annan sorts visshet som han fått genom andra erfarenheter än de normala kunskapsvägarna. Jesus hade en stark övertygelse om att han skulle uppstå igen tre dagar efter sin död. Vad var det som gav honom modet att fortsätta vandringen och varifrån kom hans insikt om de händelser som närmade sig?

Människor tycker sig veta mycket genom sitt förnuft och har därför avvisat tron på Gud. Gud är död förkunnade Friedrich Nietzsche i ”Den glada vetenskapen”. Han avfärdade den tidens metafysiska och teologiska användning av begreppet Gud med uttrycket ”Gud är död”. Men istället för att tystna kom hans tal om Guds död att inspirera till många olika försök att tala om Gud. Den postmoderna teologin sökte bilder bortom de försöken att reducera mystikens erfarenhet till fysikaliska begrepp. L Wittgenstein beskriver detta i en kort aforism: ”Det outsägliga finns visserligen. Detta visar sig, det är det mystiska.” Metafysikens begränsande konstruktioner behöver inte hindra oss eftersom vår begränsade kunskap om fysik också rymmer obesvarade gåtor. Kanske det är i en fördjupad kunskap om den fysiska verkligheten vi möter det gudomliga? Vi kan söka efter de erfarenheter som finns i mystikens visioner genom tro och bön. Det är inom den här världens erfarenhet som uppenbarelsen sker och det var i den här världen Jesus torterades och dog. Men det var också i den här världen Jesus lämnade graven.

Lärjungarna missförstod Jesus – när han tänkte på lidande och död drömde lärjungarna om maktens härlighet och platserna vid en segerherres sida. På samma sätt är det ett missförstånd när vi talar om Gud som en åskådare från en annan, metafysisk värld medan den Gud som Jesus talar om är närvarande i djupet av världens lidande och djupt inne i mysteriets fysiska närvaro.

Bön: Gud gör din vilja uppenbar för oss så att vi får mod att leva i din kärlek. Amen