De äldres fest

De äldres fest - gemenskap, sång, kaffe och tårta. Torbjörn Bådagård. Gunnar Axelson Fisk. Diakonirådet.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!