Palestinsk kulturfestival

Välkomna till palestinsk kulturfestival!

Bortom nyheterna om våld och kränkningar blomstrar ett palestinskt kulturliv. Ett kulturliv som vill sprida demokrati och yttrandefrihet och bygga ett fritt palestinskt civilsamhälle. Ett kreativt skapande som är en kraftkälla till den kamp för folkrätt och mänskliga rättigheter som det palestinska folket utkämpar under israelisk ockupation, blockad och brist på medborgerliga rättigheter.

Idag kan kulturen och konsten bidra till mänsklig värdighet i situationer som ibland är ovärdiga. Kulturen erbjuder också ett demokratiskt utrymme som kanske inte går att hitta någon annanstans, en plats där särskilt unga människor kan hitta en fristad.

Möt filmskapare, konstnärer, musiker och poeter och få en chans att uppleva den palestinska kulturen här i Uppsala.

Ahlan wa Sahlan! Välkomna!

Program! English!