Månadsbladet

Hantering av personuppgifter

I Uppsala Missionskyrka har vi alltid varit måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har uppdaterat våra rutiner och fått en ny integritetspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) som är en ny dataskyddslag inom EU. GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. I integritetspolicyn kan du läsa allt om hur vi hanterar personliga uppgifter. Du behöver inte göra något, men ta gärna del av den nya integritetspolicyn på vår hemsida, http://uppsalamissionskyrka.se/wp-content/uploads/Integritetspolicy_UMF.pdf

Med anledning av den nya lagen publicerar vi inte längre kyrkans månadsblad på webben. Vill du ta del av det bladet hör av dig till redaktionen, es.ak1534923475ryksn1534923475oissi1534923475malas1534923475ppu@n1534923475enoit1534923475kader1534923475 för en prenumeration eller hämta ett nummer i kyrkan.